Lessen gaan door, beperking van 30 personen

Lessen gaan door, beperking van 30 personen

Onveranderd sporten

Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. is vanuit de overheid in combinatie met NOC-NSF/KNGU meer duidelijkheid gekomen over de richtlijnen voor sportverenigingen.
Het goede nieuws is dat er nagenoeg onveranderd gesport kan worden zoals jullie nu doen bij Gymsport Leiden.

 

Met beperkingen

Deze informatie geeft duidelijkheid over de invulling van de trainingen voor de komende periode. Laten we hopen dat het virus weer snel onder controle is waardoor de beperkingen helemaal opgeheven kunnen worden! Wij houden de updates van het RIVM, NOC-NSF, de KNGU en uiteraard de overheid in de gaten.

Allereerst, er zijn wel degelijk beperkingen en we moeten ons aan de standaard hygiëneregels houden. Dat verwachten we ook van de leden en/of de ouders. Blijf bij ziekte, verplichte thuisquarantaine of in afwachting van de uitslag van een coronatest thuis. Dit is vanzelfsprekend.

 

 

Hoe zien de trainingen eruit?

 

 1. Alle groepen met leden jonger dan 18 jaar (tot en met 17 jaar) kunnen onveranderd blijven sporten! Dit geldt voor alle locaties waar Gymsport Leiden actief is.

 2. Groepen waar een mix is van leden onder 18 jaar en boven 18 jaar kunnen blijven trainen waarbij de 18-jarigen en ouder 1,5m afstand moeten houden van de rest van de groep en zij moeten sporten in groepjes van maximaal 4 personen (denk aan bijvoorbeeld acrogym).

 3. Groepen met leden van alleen 18 jaar en ouder kunnen ook blijven sporten! Zij sporten echter wel in groepjes van maximaal 4 personen met onderling in de groep een afstand van 1,5m. De trainer zal iedere groep een plek in de zaal geven en laten rouleren zodat de groepen altijd op ruime afstand van elkaar zijn. We vragen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen en zoveel mogelijk iedere week met de vaste groep van 4 te sporten.

 4. Ouder/kindgym kan volgens de richtlijnen regulier plaatsvinden.

 5. Groepsgrootte
  Er zijn lessen waarbij op een training doorgaans meer dan 30 personen aanwezig zijn.
  De huidige richtlijnen staan dat niet toe en dat betekent dat er aparte afspraken zullen worden gemaakt. Dat kunnen creatieve oplossingen zijn in de groepssamenstelling en/of trainingsuren. Ook extra zaalhuur is wellicht een mogelijkheid, maar dat is bij het opstellen van dit bericht nog niet bekend.

 

Uitvoering van de maatregelen
De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. We willen iedereen dringend verzoeken hier rekening mee te houden. Voor de lessen zijn er een paar concrete zaken:

 • Zorg dat je op tijd bij de les bent, zodat een ordelijke wisseling van de les kan plaatsvinden met in- en uitstroom van de les.
 • Handen reinigen bij aanvang van de les.
 • Iedere sporter van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de accommodatie totdat je in de trainingszaal of buiten bent. Tijdens de les is geen mondkapje nodig voor trainers en sporter.
 • Thuis alvast omkleden. De kleedkamers zijn gesloten (toiletbezoek is mogelijk). Schoenen en jassen in de gang of een daarvoor aangewezen plek in de gymzaal.

Ouders brengen de kinderen naar de zaal, maar gaan de accommodatie niet binnen.

NB
Per trainingslocatie en les kan een hulpouder worden ingezet voor het houden van toezicht en het ondersteunen van de trainer bij de in- en uitstroom  van de deelnemers. Het afstemmen van deze taak is aan de trainer in overleg met de coördinator van de discipline.
Het is dan wel verplicht om een hesje aan te doen zoals hieronder afgebeeld.

We begrijpen dat het steeds omschakelen naar nieuwe richtlijnen extra aandacht vraagt van een ieder, maar we rekenen op jullie begrip.

Het bestuur van Gymsport Leiden

Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de websites van de KNGU en NOC*NSF.
https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Jong Talent test

Jong Talent test

Op zondag 27 september 2020 is er een nieuwe selectietest voor meisjes tot en met 7 jaar.

Deze test zal plaats vinden in de Turnhal, Broekplein 2 in Leiden en is van 15:00 uur tot 16:30 uur. Tijdens deze selectietest testen wij of de Jong Talent groep bij jou zou passen. Hierbij wordt er getest op belangrijke aspecten binnen het turnen zoals kracht, lenigheid en coördinatie, maar ook bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.

De Jong Talent groep is er voor meisjes die graag verder willen komen in het turnen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis die nodig is om een goede turnster te worden.

Is je dochter geboren in 2013, 2014 of 2015?
Stuur dan een mail met de naam en geboortedatum van je dochter naar jongtalent@gymsportleiden.nl. Je ontvangt aanvullende informatie over de opzet van de test en hoe we de coronamaatregelen in acht nemen.

Situatie turn(top)sport

Situatie turn(top)sport

Actuele situatie turnwereld

Er is de afgelopen weken wereldwijd veel gesproken over ongewenste gedragssituaties binnen de (top)turnwereld. De Netflix documentaire ‘Athlete A’ over seksueel misbruik in de top turnwereld in Amerika heeft ook in Nederland veel losgemaakt over ongewenst, grensoverschrijdend gedrag binnen het Nederlandse topturnen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is een verscheidenheid aan gedragingen waar het gaat over het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.

Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet. De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag o.a.:

Intimidatie zoals onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, bang maken, machtsmisbruik.

Seksuele intimidatie en misbruik (zie definitie)

Discriminatie, het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen zoals op basis van politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, sekse, handicap etc.

Pesten en uitsluiten

Agressie en geweld

Effect op jou

Wij kunnen ons voorstellen dat deze actuele situatie ook op jou, als deelnemer, ouder of trainer van Gymsport leiden, effect heeft. Misschien heb je vragen, ben je ongerust of wil je ergens over praten. Wij sturen je deze brief met meer informatie en contactgegevens voor hulp of ondersteuning.

Waar kan ik mijn verhaal kwijt?

Binnen Gymsport Leiden kun je terecht bij  2 zelfstandige en onafhankelijke VertrouwensContactPersonen (VCP):

Cynthia van Rozendaal en Henri Verheggen (op de foto bovenaan dit bericht). Zij zijn er in eerste instantie voor jou als sporter, ouder of trainer en geven ons als bestuur ook advies over het omgaan met elkaar binnen Gymsport Leiden. Zie ook de informatie op de website over veilig sporten.

Bij Cynthia en Henri kun je terecht als je vragen hebt, maar ook als je iets kwijt wilt over alles wat met een veilige sportomgeving te maken heeft. Henri en Cynthia zijn beiden ervaren in het bespreekbaar maken van en het zorgen voor een juiste begeleiding bij ongewenst gedrag.

Wanneer je Cynthia of Henri belt of mailt dan ga je samen bekijken wat er voor jou nodig is, welke stappen er ondernomen kunnen worden. Jij hebt hierbij de regie.
Cynthia of Henri zijn direct te bereiken:
Via email:        cynthia@vcpinfo.nl of henri@vcpinfo.nl
Telefonisch:     085-2735264 (je wordt dan direct doorverbonden met de mobiele telefoons van Cynthia en Henri).

Gymsport Leiden en veilig sporten

Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Plezier beleven in je sport, samen met je trainers, coaches, vrijwilligers, juryleden, bestuursleden, publiek en de gasten die wij op onze club ontvangen. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid is ons streven. We noemen dit het Veilig Pedagogisch Sportklimaat en wij werken hier continu aan. Wij keuren als Bestuur van Gymsport Leiden grensoverschrijdend gedrag nadrukkelijk af. Maar wat is grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie nou precies? Lees de definitie hier. 

We hebben naast het werken met Henri en Cynthia, ook afgesproken dat alle trainers en betrokkenen bij de club een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Daarnaast werken we samen met de trainers aan de zichtbaarheid van duidelijke en veilige gedrags- en omgangsregels. Hierover volgt later meer informatie.

Onderzoek binnen de topsport door KNGU

De gymnastiekbond, KNGU, werkt de laatste jaren met alle clubs, coaches en trainers ook aan een pedagogisch verantwoord en veilig sportklimaat. Er is al veel werk verzet maar er is ook nog een hoop te doen.

Door alle reacties van de afgelopen periode heeft de KNGU besloten tot een onafhankelijk onderzoek over aard en omvang van misbruik en grensoverschrijdend gedrag bij begeleiding van jonge sporters. Hierbij wordt gekeken naar alle wedstrijddisciplines. Het onderzoek richt zich op de topsporters. Daarnaast wil de KNGU ook weten of zij de juiste dingen doet. Dit wordt ook onderzocht.

Het onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Verinorm B (een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Op de site van de KNGU vind je meer informatie over het onderzoek.

Het KNGU onderzoek richt zich allereerst op topsport. Daarnaast roept de KNGU nadrukkelijk alle sporters op die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, zich te melden. Sporters kunnen hun verhaal kwijt, maar ook melding maken. Hier vind je meer informatie en alle contactgegevens (van de KNGU). Ook wanneer je als trainer je verhaal wil doen bij de KNGU, dan kan dit via bovengenoemde contactgegevens.

Doe vooral je verhaal!

Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat Gymsport Leiden een veilig sport klimaat aanbiedt. Maar wij kunnen dit niet in alle trainingen en activiteiten zelf beoordelen/bewaken. Vandaar dat wij van harte dit onderzoek en deze brief aanbevelen en Cynthia en Henri als VCP-ers alle benodigde ruimte geven.

Het is heel belangrijk om je verhaal met anderen te delen, natuurlijk voor jouzelf, maar ook omdat jouw verhaal een bijdrage levert aan het samen met ons verbeteren van het sportklimaat, voor jouzelf en ook voor anderen. Je bent altijd welkom!

Meedoen met Acro?

Meedoen met Acro?

Ben jij minimaal 7 jaar en hou je van samenwerken, dansen en acrobatiek? Ben je lenig en sterk of wil je hier graag beter in worden?

Dan willen we jou graag uitnodigen voor de Open les Acrogym.

Open les:
maandag 6 juli
17:45 – 20:15 uur
gymzaal Arcade-school
Octavialaan 61, Leiden

Voor het nieuwe seizoen zijn wij nog voornamelijk op zoek naar bovenpartners, maar ook als onderpartner ben je natuurlijk welkom!

Nog geen 7 jaar? Dan ben je van harte welkom in onze les recreatie acrogym.


Aanmelden via mail: acrogym@gymsportleiden.nl

Zomeractiviteiten

Zomeractiviteiten

Deze zomer organiseren we (in samenwerking met SOL) voor onze leden, maar ook voor niet-leden 6 keer een leuke activiteit.

We gaan springen, er is een tumblingbaan, we oefenen evenwicht, enz. Iedereen van groep 3 en ouder mag mee komen doen.

Je mag zo vaak mee doen als je wilt, maar meld je wel even vooraf aan via deze link https://forms.gle/hjkAgGmhCZgkFd8X8.

Voor leden zijn deze activiteiten gratis. We vragen niet-leden een bijdrage van €2.00 voor de dagen in de turnhal.

Kom gezellig mee doen!!!

Trainer RG gezocht

Trainer RG gezocht

De recreatie ritmische gymnastiek bestaat uit kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. De meisjes vinden het leuk om veel te bewegen door middel van spelletjes, dansjes en oefeningen met techniek. We zijn op zoek naar een enthousiaste trainster om deze lessen 2 uur per week te geven!

Taken en verantwoordelijkheden
⁃ Zelfstandig training geven
⁃ Aandacht voor basis ritmische gymnastiek, lenigheid en ritme
⁃ Aandacht voor techniek en uitvoering
⁃ Afstemming met andere trainsters

Gewenste competenties
⁃ Een achtergrond met ritmische gymnastiek, gymnastiek of dans
⁃ Communicatief vaardig
⁃ Ervaren met lesgeven van jonge kinderen is fijn.

Voor meer informatie: ritmiek@gymsportleiden.nl

Binnensporten en vakantie activiteiten

Binnensporten en vakantie activiteiten

Ja, we mogen weer!

Gelukkig heeft het kabinet weer besloten dat we vanaf 1 juli weer de zaal in mogen.
In de gewone gymzalen gaan we dan weer binnen beginnen, maar helaas is de turnhal op 1 juli nog niet beschikbaar. In de turnhal wordt momenteel de verlichting vervangen en die klus is pas op 6 juli gereed.

NB.
Er zijn uitzonderingen mogelijk voor groepen die “buiten” blijven. Hierover wordt de betreffende groep apart geïnformeerd.

Momenteel zijn we naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 24 juni j.l. met de gemeente in gesprek op welke wijze we de zalen kunnen gebruiken (bv looproutes, ontsmetting, enz). Komende dagen gaan we dat verder uitwerken. Belangrijk is en blijft dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Zomer!

Nog een paar weken en dan is het weer zomervakantie. Door de coronacrisis hebben we vele uren moeten missen in de zaal. Het bestuur is momenteel met de gemeente in onderhandeling op welke manier we toch toegang kunnen krijgen tot de turnhal en de sportzaal aan het Broekplein.
Zodra daar meer over bekend is, zullen we jullie daar in het volgende nieuwsbericht over informeren.


Het bestuur van Gymsport LeidenEerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Gelijke kansen voor kinderen in armoede

Gelijke kansen voor kinderen in armoede

Wist u dat 1 op de 12 kinderen in Nederland opgroeit in armoede?

Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

In Leiden wonen dus ook kinderen die niet kunnen deelnemen aan sport. Simpelweg omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ouders of voogden van kinderen die in Leiden en omstreken wonen, kunnen via Stichting Leergeld een beroep doen op Jeugdfonds Sport & Cultuur indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar gezinsinkomen hebben dat beneden 120% van het wettelijk sociaal minimum ligt. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Komt u mogelijk in aanmerking dan nodigen wij u de informatie te lezen zoals deze op de website van stichting Leergeld staat en een aanvraag te doen.

> Naar het aanvraagformulier.

Mocht u al gebruik maken van de mogelijkheden dan heeft u de weg al gevonden.

Kent u iemand die graag wil sporten en aan de voorwaarden voldoen? Help hem/haar met de mogelijkheden die Stichting Leergeld biedt.

Samenwerking

Stichting Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. Stichting Leergeld gelooft dat samenwerking loont.

Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten zij daarom proactief in op samenwerking en afstemming met andere organisaties.

Gymsport Leiden heeft met Stichting Leergeld afgesproken dat alle aanvragen voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur via Stichting Leergeld verlopen.

Jong Talent test

Jong Talent test

Op 20 juni 2020 is er een nieuwe selectietest voor meisjes tot en met 7 jaar.

Deze test zal plaats vinden buiten bij Crescendo, Saffierstraat 3 in Leiden en is van 13:00 uur tot 14:30 uur. Tijdens deze selectietest testen wij of de Jong Talent groep bij jou zou passen. Hierbij wordt er getest op belangrijke aspecten binnen het turnen zoals kracht, lenigheid en coördinatie, maar ook bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.

De Jong Talent groep is er voor meisjes die graag verder willen komen in het turnen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis die nodig is om een goede turnster te worden.

Is je dochter geboren in 2013, 2014 of 2015?
Stuur dan een mail met de naam en geboortedatum van je dochter naar jongtalent@gymsportleiden.nl. Je ontvangt aanvullende informatie over de opzet van de test en hoe we de coronamaatregelen in acht nemen.

Buitensporten en contributie mei

Buitensporten en contributie mei

Het kabinet heeft dinsdag 6 mei 2020 besloten dat de binnensporten vooralsnog niet opgestart kunnen worden. Dat vinden we ontzettend jammer. We hopen dat er op termijn alsnog versoepeling komt zodat wij ook weer binnen aan de gang kunnen gaan. Tot die tijd zullen we het met alternatieven moeten doen.

Buiten sporten

Zoals aangegeven kunnen we niet gezamenlijk binnen sporten maar wel in de buitenlucht en we kunnen online lessen aanbieden via Zoom. Dat vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen van de trainers en begeleiding. Uiteraard volgt de club de richtlijnen en adviezen van het RIVM, VWS, gemeente, de KNGU en het NOC*NSF in zijn algemeenheid op.

Heel specifiek moeten we aan de gemeente Leiden protocollen overhandigen hoe we de buitenlessen gaan verzorgen. Op de website van Gymsport Leiden kun je de protocollen lezen. De deelnemers en ouders worden geacht deze informatie tot zich te nemen.

Het rooster en de locaties staan op de website van Gymsport Leiden: gymsportleiden.nl/buitenlessen.

Dit rooster kan in de komende tijd nog worden bijgesteld omdat we intensief met de gemeente in overleg zijn over extra mogelijkheden. Via de coördinator en/of trainer van elke discipline zal eventueel nog aanvullende informatie verstuurd worden voor nadere details voor de training. Het principe is dat je je voor zoomlessen moet aanmelden, voor zover dat nog niet is gebeurd, en voor de buitensporten niet.

Online lessen via Zoom 

De lessen die momenteel al via Zoom online worden aangeboden gaan door zoals je dat inmiddels gewend bent (dat kan per discipline verschillen), maar zullen we dus vanaf 11 mei 2020 gaan uitbreiden. Dit aanbod staat ook op de website:  gymsportleiden.nl/buitenlessen.

Verbindende kracht van sport

Inmiddels mogen we sinds 12 maart 2020 niet meer sporten op de wijze zoals we gewend waren, en al weten we allemaal dat gezondheid boven alles gaat, dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons gymsporthart, in ons clubhart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen, zodat we straks, als we weer “normaal” mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waar we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers op dit moment intensief voor inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu, als gewaardeerde deelnemer van onze club, harder nodig dan ooit. Onze dank voor jullie hulp is dan ook groot.

Contributie

Zoals jullie bekend hadden we de contributiehoogte voor de maand april 2020 aangepast tot € 5,-. Dat besluit kon het bestuur nemen met de beschikbare informatie die het toen voorhanden had. Inmiddels zijn er berichten binnen gekomen van de gemeente (zaalhuur) en Sportkader Nederland (contracten trainers) die ons dwingen om de contributie voor de komende maanden toch toe te passen op de reguliere hoogte zoals dat voorheen gebruikelijk was. Ook al zijn er landelijke ontwikkelingen gaande die compensatie bieden, vooralsnog is dat niet zwart op wit vastgelegd. We realiseren ons dat dit besluit teleurstellend bij jullie kan overkomen, maar voor het voortbestaan van Gymsport Leiden is dit noodzakelijk.

Gymsport Leiden staat ook in nauw contact met de Leidse Sportfederatie (LSF) en stichting Topsport Leiden (STL) die gezamenlijk met de gemeente een platform hebben opgezet om een goede dialoog aan te gaan om samen uit deze impasse te komen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van die ontwikkelingen.

Restitutie

Het doel van Gymsport Leiden is om samen door deze moeilijke periode heen te komen. We hebben inmiddels een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid (TOGS, Tegemoetkoming schade COVID-19) en bij de KNGU een verzoek om een solidariteitsbijdrage. Mocht blijken dat we kwijtschelding krijgen van de huurkosten en dat onze aanvragen worden gehonoreerd, dan zullen we gedeeltelijk restitutie op de contributie verlenen. Dat alles zal naar rato verrekend worden in relatie tot het aantal lesuren, de online trainingen en andere mogelijkheden die de trainers hebben kunnen aanbieden. Een en ander kan pas plaatsvinden aan het einde van het boekjaar. Het doel van Gymsport Leiden is om zonder winstoogmerk door deze periode heen te komen en dat we ook financieel gezond blijven.

Persoonlijke situatie

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van je contributie, dan hebben wij een speciaal contactpersoon bij wie je dat vertrouwelijk kunt aangeven. Je kunt daarover een e-mail sturen aan Liesbeth Amerika, administratie@gymsportleiden.nl.

Vragen

Mocht je nog andere vragen hebben, dan kun je die sturen aan clubmanager@gymsportleiden.nl

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor jullie begrip en medewerking. Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur van Gymsport LeidenEerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.