ORGANISATIE

Wie zijn wij?

Bij Gymsport Leiden kun je gymnastische en aanverwante sporten beoefenen. Je kunt deze  sporten passend bij je eigen wens, op je eigen niveau en met plezier beleven. Ontwikkeling en plezier bij het sporten staat centraal bij Gymsport Leiden.

We hebben een uitgebreid aanbod aan gymnastische sporten: gymmen en turnen, freerunnen, acrogym, ritmische gym, dans, groepsspringen, trampolinespringen en gymfit, waaronder yoga, aerobics en volleybal.

Ben je jong of oud, voor elke leeftijd is er een les te vinden die bij je past.

We geven lessen en trainingen door heel Leiden en in Leiderdorp. Onze deelnemers komen uit Leiden en uit de dorpen rondom Leiden bij ons sporten en bewegen.

Onze kernwaarden

 

Fun

Plezier, vitaliteit en passie staan voorop in de club. Dat stralen we uit in houding en gedrag. Gymsport Leiden biedt een gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding aan waar onze deelnemers, de vrijwilligers en het kader zichtbaar van genieten.


Sportiviteit

Binnen de club is er een goede samenwerking op basis van respect en vertrouwen. Iedereen voelt zich prettig en veilig. Gymsport Leiden staat voor fair play en heeft daar blijvend aandacht voor.


Ontmoeting

Het is ons gelukt om de culturen van vijf gefuseerde verenigingen op een positieve manier te integreren tot één familiecultuur. Door alle verschillende disciplines is er een grote diversiteit aan sporters, die onder één “dak” contact met elkaar hebben. Naast lessen biedt Gymsport Leiden ook leuke, educatieve en nevenactiviteiten aan waardoor ontmoeting extra wordt gestimuleerd.


Professionaliteit

Bestuur, management en het kader houden de kwaliteit van Gymsport Leiden onafgebroken op peil. Met (bij)scholing bevorderen wij professionaliteit, positiviteit, deskundigheid en vernieuwing. Het (technisch) kader is enthousiast, positief ingesteld en zowel bestuurlijk, technisch als pedagogisch sterk onderlegd. Gymsport Leiden staat open voor initiatieven buiten het huidige aanbod van sportbeoefening.

Er is een gedegen in- en externe communicatie.


Verantwoordelijkheid

Gymsport Leiden is een belangrijke speler voor de totale sport en sportbeleving in Leiden. Gymsport Leiden is de “place to be” voor alle gymsport disciplines. Onze club is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij bouwen relaties op, breiden deze uit en onderhouden contact met mensen en organisaties binnen de sport, onderwijs, zorg & welzijn, het bedrijfsleven en publieke partijen op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Wij zijn een betrouwbare partner door te zeggen wat wij doen èn te doen wat wij zeggen.


Iedereen is welkom

Gymsport Leiden staat midden in de Leidse samenleving: iedereen is welkom!


Met hart en ziel

Om Gymsport Leiden tot de leukste sportvereniging van Leiden en omstreken te maken, mag de club steunen op een groot aantal mensen.

CONTACT

ALGEMEEN

Johan de Knegt

info@gymsportleiden.nl

COORDINATOREN

Linda Erades

Coördinator Damesturnen

Anneke van Houten

Coördinator Recreatie

Doortje Dekker & Niels de Ruiter

Coördinator Acrogym

Stella Han

Coördinator Ritmische Gymnastiek

Rudolf de Roo

Coördinator Groepsspringen

en Trampolinespringen

Keesje vd Kooij

en Hanna Derkx

Coördinator Dans

Tessa Gerrits

Coördinator Jong Talent

Sanne de Croock

Coördinator nijntje

Vacant

Coördinator Freerunnen

Vacant

Coördinator Gymfit

Patrick van der Meer

Coördinator Gymnastic Diving

BESTUUR

Arthur Haasbroek

Voorzitter

Vacature

Technische zaken

Jan de Knegt

Facilitair Manager

Irene van Popering

Financiële zaken

Mirjam Bik

HR

ONDERSTEUNEND TEAM

Liesbeth Amerika

Sportersadministratie en contributie

Mariëtte Haasbroek

Financieel administrateur