VACATURES

Om onze ambities waar te maken zoeken wij een energieke clubmanager die ons team 20 uur per week komt versterken.

Wat houdt de functie in?


Als clubmanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Gymsport Leiden en rapporteer je rechtstreeks aan het bestuur. Je stuurt de organisatie aan en bent dan ook het aanspreekpunt voor medewerkers, sporters, externe relaties en het bestuur. In deze functie draag je onder meer zorg voor:

 • Een professioneel, plezierig en veilig sportklimaat
 • Een sterke werkorganisatie met voldoende medewerkers op alle niveaus
 • Representatie van Gymsport Leiden naar medewerkers, sporters en externe relaties
 • Een gezonde financiële situatie (inkomsten, uitgaven en budgetten)
 • Een degelijke administratie en tijdige verwerking van contributies, declaraties, mutaties etc.

Over Gymsport Leiden


Gymsport Leiden is de aanbieder van gymsporten in de regio Leiden waar iedereen veilig en professioneel kan sporten en bewegen. Wij zijn de “place to be” voor turnen en aanverwante disciplines. Plezier, vitaliteit en passie staan daarbij voorop.

Gymsport Leiden telt inmiddels 1.500 deelnemers en 80 medewerkers en heeft de ambitie om op een gezonde wijze verder te groeien. Onze activiteiten zijn verspreid over 17 locaties. Naast investeren in de groei van Gymsport Leiden, investeren wij graag in (bij)scholing van onze medewerkers (vrijwilligers en betaalde krachten) om zo de  professionaliteit en deskundigheid te vergroten.

De ideale kandidaat


Als de ideale kandidaat voeg je professionaliteit en deskundigheid toe aan Gymsport Leiden. Uiteraard heb je een passie voor Gymsport en deel je ons streven naar vitaliteit en plezier. Verder breng je de volgende bagage met je mee:

 • Je hebt een relevante opleiding(en) afgerond en hebt ervaring op gebied van sportmanagement, bij voorkeur als Clubmanager of Verenigingsmanager.
 • Je bent goed in het organiseren van je eigen werk en in het plannen van activiteiten.
 • Je bent een verbinder die mensen met zich mee krijgt en samenwerking bevordert.
 • Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken en stellen van prioriteiten.

Wij bieden

 • Een zelfstandige en uitdagende functie waar je veel van jezelf kunt inbrengen.
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan een professionele aanbieder van gymsport waar plezier, vitaliteit en passie voorop staat.
 • Een salaris, afhankelijk van leeftijd, kennis, ervaring en competenties conform salarisschaal 10 van de CAO WOS.
 • Een aanstelling voor één jaar met de intentie deze te continueren bij gebleken geschiktheid.
 • Professionele administratieve ondersteuning.

Heb je interesse?


Sollicitaties en vragen kun je sturen naar bestuur@gymsportleiden.nl
Je mag van ons binnen drie dagen een reactie verwachten.
Gymsport Leiden is een grote sportclub met veel deelnemers in verschillende disciplines. De lessen en trainingen die door Gymsport Leiden worden aangeboden dienen onder leiding te staan van gediplomeerd kader (coach, trainer en assistent).  Dat betekent dat ze zijn opgeleid in de daarvoor opgestelde reglementen van de KNGU waar Gymsport Leiden toe behoort. Niet alleen de opleidingen, maar ook de bijscholingen zijn van groot belang om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. Een opleidingscoördinator is een belangrijke sleutelpositie die alle processen rondom opleiden en bijscholen bewaakt en coördineert.

Taken en verantwoordelijkheden

 
 • Stemt de opleidings- en bijscholingsbehoefte af met de clubmanager en disciplinecoördinatoren.
 • Organiseert de scholingen in samenwerking met de KNGU.
 • Informeert (potentiële) kaderleden aangaande de scholingsmogelijkheden.
 • Voert de processen uit binnen de gestelde kaders van het bestuur.
 • Is het aanspreekpunt voor de club m.b.t. opleidingen en bijscholingen
 • Administreert de opleidingen en bijscholingen


Gewenste competenties

 
 • Plannen; Effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen
 • Organiseren; Inzetten van mensen en middelen zodanig inzetten dat doelen effectief worden bereikt
 • Voortgang bewaken; Proactief checken in hoeverre activiteiten volgens plan verlopen
 • Organisatiebewustzijn; Bij acties rekening houden met gevolgen voor Gymsport Leiden

Gymsport Leiden is een grote sportclub met veel deelnemers in verschillende disciplines. De lessen voor deze disciplines worden verzorgt op 17 verschillende locaties in Leiden en Leiderdorp. Elke locatie heeft zo haar eigen specifieke afspraken. Veel zalen worden gehuurd van de gemeente en andere van andere instanties. Ook staan in alle zalen materialen en toestellen die eigendom zijn van Gymsport Leiden.

Een coördinator facilitaire zaken is een belangrijke sleutelpositie die alle processen rondom facilitaire zaken bewaakt en coördineert.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Bij voorkeur enige kennis van Gymsport Leiden, en haar disciplines.
 • Bij voorkeur enige technische kennis of inzicht.
 • Coördinatie op facilitaire zaken waardoor de lessen en activiteiten vlot en verantwoord uitgevoerd kunnen worden.
 • Bereid een werkgroep te formeren en te leiden.
 • Enige tijdbesteding overdag, en flexibel in de planning, i.v.m. externe (gemeente) gesprekken.
 • Indien mogelijk deelnemen aan het bestuurlijke apparaat.

 

Gewenste competenties:

 • Organiseren; Inzetten van mensen en middelen zodanig inzetten dat doelen effectief worden bereikt
 • Klantgerichtheid; Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen
 • Organisatiebewustzijn; Bij acties rekening houden met gevolgen voor Gymsport Leiden
 • Samenwerken; Je inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel (zowel naar interne- als externe stakeholders)
 • Overtuigingskracht; Anderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels er mee instemmen
 • Betrouwbaarheid; Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden

 

Heb je interesse in een bestuursfunctie of een vrijwilligersfunctie? Geef je training? Kijk ook eens naar de andere vacatures bij Gymsport Leiden.