VACATURES

Gymsport Leiden is een grote sportclub met veel deelnemers in verschillende disciplines. De lessen en trainingen die door Gymsport Leiden worden aangeboden dienen onder leiding te staan van gediplomeerd kader (coach, trainer en assistent).  Dat betekent dat ze zijn opgeleid in de daarvoor opgestelde reglementen van de KNGU waar Gymsport Leiden toe behoort. Niet alleen de opleidingen, maar ook de bijscholingen zijn van groot belang om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. Een opleidingscoördinator is een belangrijke sleutelpositie die alle processen rondom opleiden en bijscholen bewaakt en coördineert.

Taken en verantwoordelijkheden

 
 • Stemt de opleidings- en bijscholingsbehoefte af met de clubmanager en disciplinecoördinatoren.
 • Organiseert de scholingen in samenwerking met de KNGU.
 • Informeert (potentiële) kaderleden aangaande de scholingsmogelijkheden.
 • Voert de processen uit binnen de gestelde kaders van het bestuur.
 • Is het aanspreekpunt voor de club m.b.t. opleidingen en bijscholingen
 • Administreert de opleidingen en bijscholingen


Gewenste competenties

 
 • Plannen; Effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen
 • Organiseren; Inzetten van mensen en middelen zodanig inzetten dat doelen effectief worden bereikt
 • Voortgang bewaken; Proactief checken in hoeverre activiteiten volgens plan verlopen
 • Organisatiebewustzijn; Bij acties rekening houden met gevolgen voor Gymsport Leiden

Gymsport Leiden is een grote sportclub met veel deelnemers in verschillende disciplines. De lessen voor deze disciplines worden verzorgt op 17 verschillende locaties in Leiden en Leiderdorp. Elke locatie heeft zo haar eigen specifieke afspraken. Veel zalen worden gehuurd van de gemeente en andere van andere instanties. Ook staan in alle zalen materialen en toestellen die eigendom zijn van Gymsport Leiden.

Een coördinator facilitaire zaken is een belangrijke sleutelpositie die alle processen rondom facilitaire zaken bewaakt en coördineert.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Bij voorkeur enige kennis van Gymsport Leiden, en haar disciplines.
 • Bij voorkeur enige technische kennis of inzicht.
 • Coördinatie op facilitaire zaken waardoor de lessen en activiteiten vlot en verantwoord uitgevoerd kunnen worden.
 • Bereid een werkgroep te formeren en te leiden.
 • Enige tijdbesteding overdag, en flexibel in de planning, i.v.m. externe (gemeente) gesprekken.
 • Indien mogelijk deelnemen aan het bestuurlijke apparaat.

 

Gewenste competenties:

 • Organiseren; Inzetten van mensen en middelen zodanig inzetten dat doelen effectief worden bereikt
 • Klantgerichtheid; Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen
 • Organisatiebewustzijn; Bij acties rekening houden met gevolgen voor Gymsport Leiden
 • Samenwerken; Je inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel (zowel naar interne- als externe stakeholders)
 • Overtuigingskracht; Anderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels er mee instemmen
 • Betrouwbaarheid; Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden

 

Gymsport Leiden heeft het initiatief opgepakt om een aparte show en/of demogroep op te zetten, met als doel Gymsport Leiden een gezicht te geven en de diversiteit van Gymsport Leiden aan Leiden en omgeving te tonen.

Deze demogroep toont de diversiteit van Gymsport Leiden tijdens evenementen. Het overzicht van de evenementen wordt opgenomen in de evenementenkalender.

Omdat het invullen van deze evenementen en het coördineren binnen de vereniging aandacht en tijd kost, is er behoefte aan een evenementencommissie.

Een commissie die het leuk vindt om de vereniging in Leiden “op de kaart” te zetten en het leuk vindt om met elkaar invulling te geven aan het programma.

We zoeken deelnemers met verschillende profielen die elkaar met hun eigen kennis en kunde aanvullen en in teamverband de evenementen organiseren.

Ben je (actief) lid, een ouder, een trainer, jong (vanaf 16 jaar) of oud, en wil je in een groep van zo’n 10 betrokken deelnemers en ouders bijdragen aan Gymsport Leiden, dan is dit wat voor jou.

Als commissielid voel je je betrokken bij de vereniging en ben je het middelpunt van dit initiatief. Je wilt Leiden laten zien hoe leuk en divers sporten bij Gymsport Leiden is. Het is heel fijn als je ervaring of affiniteit hebt met één van de rollen. De commissie zal minimaal 1x per maand voor ca. 2 uur bij elkaar komen om de organisatie van de evenementen te laten slagen.

Voor deze commissie zijn we op zoek naar vrijwilligers die de volgende rollen willen invullen (een duo-rol is tevens mogelijk).

– lid voorzitter – een verbinder met ambitie om de commissie, de kalender, het bestuur en de achterban van Gymsport Leiden te enthousiasmeren en de zichtbaarheid ambitie gaat realiseren.

– lid communicatie – een creatief denker en doener, die mooie materialen kan maken en bedenken om Gymsport Leiden zichtbaar te maken en goede afstemming houdt met de overkoepelende communicatie commissie.

– lid externe contacten – een netwerker die duurzame relaties bouwt met gemeente, ondernemers en organisaties in Leiden en directe omgeving.

– lid sponsoring – een netwerker met een commercieel hart die naar mogelijkheden zoekt om de optredens te verwaarden en relaties onderhoudt met partijen die de vereniging financieel willen ondersteunen.

– lid trainers/ deelnemers – een goed communicator die efficiënt en met gevoel informatie deelt, taken coördineert en input ophaalt  *en wegzet?* bij de trainers en deelnemers.

– lid logistiek – een organisatorische kei die de evenementen helpt realiseren en flexibel met de operationele verrassingen ter plaatse kan omgaan.

– lid project planning – een nauwkeurige en efficiënte coördinator die van alle evenementen tot in de detail op de hoogte is.

– lid hoofd crew – een gedreven spin in het web, eerste aanspreekpunt ter plaatse en die ervoor zorgt dat alles en iedereen in goede banen wordt geleid.

– lid financiën – een liefhebber van cijfers die het leuk vindt om het budget op te stellen en de geldstroom van de commissie naar het bestuur van Gymsport Leiden te coördineren en te verantwoorden.

– lid secretaris – iemand die het leuk vindt om de commissie te ondersteunen door het coördineren van vergaderingen, vastlegging actiepunten en najagen van de opvolging hiervan.

Heb je interesse in een bestuursfunctie of een vrijwilligersfunctie? Geef je training? Kijk ook eens naar de andere vacatures bij Gymsport Leiden.

Heb je interesse in een van deze functies?

Wil je je inzetten voor Gymsport Leiden en past een van deze functies bij jou?

Neem contact op met de clubmanager: clubmanager@gymsportleiden.nl