Jubilarissen

In de afgelopen periode hebben we aan een aantal jubilarissen een speldje uitgereikt, vanwege hun (lange) lidmaatschap bij Gymsport Leiden. 

Op maandag 28 augustus werd Nanda Swanenburg tijdens haar les verrast met een speldje vanwege haar 75 jarig lidmaatschap. 75 jaar lid van een club, dat doen weinig mensen haar na! Zij is lid geworden op 1 september 1948. 

Nanda is als klein meisje begonnen met turnen bij Nieuw Brunhilde, daarna doorgegaan als voorturnster (assistent) en ze heeft daarna als bestuurslid met enorm veel inzet de club technisch inhoudelijk groot gemaakt, het niveau tot Landelijke Top. Nanda was de grote doener in de vereniging. Daarnaast was ze een grote stimulator en deelnemer van Wereld Gymnastrada. Ze heeft vele jaren zitting gehad in het overleg van de Gezamenlijke Leidse Gymnastiekverenigingen, en daar de financiën en secretariaat gedaan. En dit alles dus niet voor een paar jaar, maar járenlang! Een hele prestatie! 

Met het overgaan naar Gymsport Leiden kon zij haar bestuurs/voorzitterstaken neerleggen en geniet zij nu wekelijks van de les bij Cristina op maandag in het Regenboogpad.
 

Op 7 september zijn Arthur en Mirjam speldjes uit gaan reiken aan 2 deelnemers van de Gymfit groep op donderdag in de Robijnstraat. Joop van Tol en Pleun Stehouwer waren de afgelopen periode 25 jaar lid. Pleun zijn jubileum was al op 31 maart, maar vanwege ziekte kon hij zijn speldje niet in ontvangst nemen. Gelukkig kon hij er nu wel bij zijn en hopen we dat hij nog met veel plezier bij de club verbonden blijft. Joop van Tol was op 30 september 25 jaar lid.Nadat Arthur en Mirjam nog even mee hadden gespeeld met voetvolley hebben ze beide heren een speldje en bloemen overhandigd, terwijl de ‘ man van de muziek’ zorgde voor een gezellig muziekje. Daarna werd er door de groep een gezellig drankje gedaan en blijkt weer wat een hoop (sport) plezier deze groep met elkaar heeft.

 

Op maandag 16 oktober zijn Leontine en Sanny Slegtenhorst in het clubhuis langsgekomen, omdat zij beiden nog een speldje tegoed hadden. Ergens in onze administratie was het jaar van lidmaatschap van Leontine niet goed genoteerd en bleek zij al lang 25 jaar lid te zijn.
Leontine is van peuter af aan lid geweest van Jahn en geeft daarnaast ook jarenlang geassisteerd en lesgegeven, naast alle inzet voor andere activiteiten. Ook nu helpt ze nog mee met activiteiten als dat nodig is. 

Sanny bleek ook een speldje te goed te hebben en wel van 60 jaar lidmaatschap. Dat is ook een hele lange periode. Ze heeft tot anderhalf jaar geleden wekelijks turnlessen gegeven, bij ontzettend veel recreatiewedstrijden gejureerd en ze was altijd van de partij bij activiteiten die georganiseerd werden. 60 jaar lid, maar ook vooral actief betrokken! 

Gelukkig konden wij op deze avond beiden hun speldje uitreiken en is het voordeel van het wat later ontvangen dat zij nu minder lang hoeven te wachten op hun volgende speldje: Leontine op naar de 40 jaar en Sanny gaat Nanda achterna naar de 75 jaar 😉 ! 

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!