Overlijden Aat Stroo

Overlijden Aat Stroo

Op 7 maart 2024 hebben wij afscheid genomen van Aat Stroo. Zij was erelid van Gymsport Leiden.

 

Aat was een vrouw met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit die betrokkenheid was gymnastiek/bewegen een dikke rode draad in haar leven. Op Aat kon je altijd rekenen en met haar kon je prima samenwerken. Haar motto was “afspraak is afspraak”.

 

Meer dan 50 jaar heeft zij lesgegeven, van peuters tot aan dames fitness. Haar deskundigheid hield zij op niveau door heel consequent technische bijscholingen te volgen. Zij was het die in Leiden als eerste moeder-en-kind-gym heeft opgepakt. Aan de Jahn-show, die elke 5 jaar gehouden werd, droegen, door haar gemotiveerde manier van lesgeven, zelfs de dames senioren een steentje bij. Op 80-jarige leeftijd is zij gestopt met  lesgeven.

 

Dit erelid was kortom een fijn mens. Zij is op hoge leeftijd, 91 jaar, van ons heengegaan. Aat zal nog lang in onze gedachten blijven.

 

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar bestuur@gymsportleiden.nl

 

Het bestuur

Overlijden Harriet Kitchner-Moore

Overlijden Harriet Kitchner-Moore

Maandag 19 februari 2024 ontvingen we het verdrietige bericht dat Harriet Kitchner-Moore plotseling is overleden aan de gevolgen van een ernstige infectie.

 

Harriet had les in de Antonie Duycklaan bij turnen meisjes groep 6, 7, 8.

 

We leven mee met de familie van Harriet en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit grote verdriet. We zullen Harriet missen op de club.

 

NB

Op de eerstvolgende les besteden we op gepaste wijze aandacht aan haar overlijden.

Zodra we informatie krijgen over condoleance/uitvaart delen we dat met de betrokkenen.

Hebt u vragen, dan kunt u mailen naar bestuur@gymsportleiden.nl

 

Het bestuur

10 Crisisprincipes

10 Crisisprincipes

Na de dramatische gebeurtenis rondom het overlijden van Esmee op 30 december 2021 en de moeilijke periode daarna heeft het bestuur met verschillende organisaties gesproken en geëvalueerd. Organisaties die direct betrokken waren en geholpen hebben bij de vele zaken die we te doen hadden als club in deze crisis. Het waren waardevolle evaluatiegesprekken. Aan de hand van deze gesprekken heeft het bestuur gemeend een document op te stellen waarin we onze ervaringen delen en geleerde lessen beschrijven. Het document de “10 Crisisprincipes” willen we beschikbaar stellen aan andere (sport)bestuurders. Klik hier voor het hele document.


Maandag 11 september 2023 heeft het NRC een interview met onze voorzitter Arthur Haasbroek gepubliceerd  waarin het document onder andere aan bod komt. Klik hier voor de Webversie en klik hier voor de Originele versie.


Naar aanleiding van dat interview is voor dit onderwerp ook belangstelling van andere media ontstaan. Dit heeft geresulteerd in een gesprek op NPO Radio 1 in het programma “De Nieuws BV” en een item bij Hart van Nederland.


Het bestuur heeft een afgewogen besluit genomen om opnieuw met dit onderwerp in de publiciteit te komen en realiseert zich dat dit nog steeds emoties kan oproepen. Heb je behoefte aan hulp, dan kan je altijd terecht bij een van onze twee vertrouwenscontactpersonen op 085-2735264. Dit algemene nummer staat doorgeschakeld naar hun mobiele telefoonnummers en je krijgt dus direct Cynthia of Henri aan de telefoon. Een e-mail sturen kan ook naar cynthia@vcpinfo.nl of henri@vcpinfo.nl.


Klik hier voor de “Routekaart bij ernstige incidenten” van de Gemeente Leiden.

Nieuwe Raad van Toezicht Gymsport Leiden

Nieuwe Raad van Toezicht Gymsport Leiden

Op grond van de statuten dient Gymsport Leiden een Raad van Toezicht (RvT) te hebben. Op dit moment staan er nog vacatures open voor de RvT.


Door een wijziging van de statuten van Gymsport Leiden na een zorgvuldig doorlopen procedure via de rechtbank Den Haag kan het bestuur nieuwe leden van de RvT benoemen. Dat was noodzakelijk omdat de vorige RvT na een eerste termijn zijn deelname niet verlengde en er dus in formele zin geen RvT was.


Het bestuur wil de volgenden personen gaan aanstellen voor de nieuwe RvT.

  • Mevrouw Nikki Borgman,
  • de heer Richard Vergouwen
  • de heer Tjerk Oosterkamp
  • de heer Peter Roskam.

Het bestuur en de RvT hebben naast deze waardevolle aanvulling nog openstaande plaatsen. Draagt u de gymsport een warm hart toe en heeft u interesse in een positie in het bestuur dan wel de RvT, dan komen we graag met u in contact.


Wilt u meer weten over een bestuursfunctie en/of de RvT dan kunt een mail sturen naar bestuur@gymsportleiden.nl.
Graag uw reactie voor 1 juli 2023. 


De nieuwe statuten kunt u hier inkijken.