Aangepaste contributie

Aangepaste contributie

Omdat de maatregelen, die van overheidswege worden opgelegd, worden gecontinueerd t/m 28 april 2020, hebben we als bestuur een scenario uitgewerkt om de continuïteit van Gymsport Leiden te waarborgen.

Contributie

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat voor de maand maart 2020 geen restitutie verleend kon worden. Gymsport Leiden had en heeft betalingsverplichtingen en wil deze graag nakomen. Nu de opgelegde maatregelen door de overheid zijn verlengd heeft het bestuur in samenspraak met de raad van toezicht besloten om voor de maand april een aangepaste contributie te heffen van € 5,-. Deze wordt op de reguliere wijze door de administratie geïnd.

Deze contributie geldt voor alle deelnemers ongeacht discipline en omvang van het aantal trainingsuren. Het doel daarvan is om de lopende kosten te kunnen blijven betalen. De trainers van Gymsport Leiden zijn op de hoogte gebracht van deze keuze en ook voor hen zijn aparte besluiten genomen.

We realiseren ons op voorhand dat niet alle besluiten voor iedereen heel leuk zijn, maar in deze moeilijke periode moeten we ingrijpende maatregelen nemen om Gymsport Leiden door deze bijzondere tijd heen te loodsen. Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook alle deelnemers, trainers en vrijwilligers bij Gymsport Leiden. Het uitgangspunt is daarom dat we gezamenlijk de lasten moeten delen zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Alternatief bewegingsaanbod

Gymsport Leiden heeft zich inmiddels geabonneerd op het programma Zoom. Dat is een applicatie waarmee op afstand lesgegeven kan worden. We hebben acht licenties. In samenspraak met de coördinatoren per discipline willen we dit middel inzetten om de deelnemers een alternatief bewegingsaanbod te geven.

Een aantal trainers gaat via dit medium lessen verzorgen, zodat deelnemers kunnen inloggen en zodoende betrokken blijven bij de activiteiten van Gymsport Leiden. Hoe de lesuitnodigingen gaan en op welke avonden er lessen komen zal in een apart bericht worden gecommuniceerd vanuit de disciplines. Elke discipline kan op haar eigen wijze invulling geven aan de basisvaardigheden die daarvanuit mogelijk zijn.

In een volgende nieuwsbrief zullen we je nader informeren hoe de situatie zich ontwikkelt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

We willen nogmaals aangeven dat het een bijzondere tijd is. Ook binnen Gymsport Leiden zijn ons de gevolgen van het coronavirus ter ore gekomen. We wensen alle betrokkenen die belast zijn met het coronavirus beterschap en hun naasten veel sterkte toe om deze moeilijke tijd door te komen.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die sturen aan clubmanager@gymsportleiden.nl.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Wij rekenen nogmaals op jullie begrip.

Het bestuur


Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Wedstrijdseizoen geannuleerd

Wedstrijdseizoen geannuleerd

Vandaag heeft de KNGU besloten om alle nationale wedstrijden tot het eind van het seizoen en het NK in Ahoy te annuleren. Afgelaste wedstrijden worden dus ook niet meer ingehaald. Vooralsnog gaat dit besluit alleen over de wedstrijden. De consequenties voor alle andere activiteiten na 6 april worden dagelijks bekeken en bekend gemaakt zodra daar informatie over is.

Op de website van de KNGU geeft zij uitleg hoe zij tot deze moeilijke beslissing is gekomen.

Zoals het opschorten van de trainingen impact heeft op alle sporters, snappen we dat dit bericht extra teleurstellend is voor de wedstrijdsporters.

Open wedstrijden

Het is nog niet bekend of de open wedstrijden doorgaan die na 6 april staan gepland. Zodra daar informatie over is, zal dat eveneens worden gedeeld. Dit besluit zal ook afhangen van het tijdstip dat de trainingen weer hervat kunnen worden.

Blijf bewegen

Op diverse plekken wordt je gemotiveerd om als sporter in beweging te blijven. Ook de trainers van Gymsport Leiden zijn aan het werk met creatieve ideeën om iedereen een passend bewegingsaanbod te geven. Via je trainer krijg je daar informatie over.

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

We ondersteunen de maatregelen van de overheid. Houd 1,5 m afstand en zorg goed voor elkaar!


Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Consequenties stilleggen trainingen

Consequenties stilleggen trainingen

De lessen, trainingen, opleidingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten zijn opgeschort conform de richtlijnen zoals deze door de overheid in verband met het coronavirus zijn opgelegd. Deze periode is verlengd t/m 6 april 2020.

Het zijn bijzondere tijden en we wensen iedereen veel sterkte toe om deze periode in goede gezondheid door te komen. Het bestuur heeft zich beraden over de ontstane situatie en wil daarover het volgende berichten.

Contributie

Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over het innen van de contributie. Gymsport Leiden heeft betalingsverplichtingen en wil deze graag nakomen binnen de mogelijkheden die we hebben. Om die reden zal er geen restitutie plaatsvinden voor de maand maart 2020.

De betalingsverplichtingen op de langere termijn zijn afhankelijk van maatregelen die o.a. door de (lokale) overheid worden aangeboden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kan het bestuur besluiten nemen over de komende maanden. We rekenen op uw begrip.

Omdat de trainingen niet kunnen doorgaan in de reguliere gymzalen hebben we de trainers verzocht om creatieve ideeën te bedenken om zodoende de deelnemers toch een passend bewegingsaanbod te geven. Hierover wordt apart gecommuniceerd door de trainers en coördinatoren.

Ook zal de trainers verzocht worden aandacht te besteden aan de voorbereidingen en plannen voor de periode na de uitval van lessen/trainingen.

Wedstrijden

Informatie met betrekking tot wedstrijden (bv kwalificatieprocedure, wedstrijdgelden, enz.) krijgen we van de KNGU. Zodra hier informatie over binnenkomt zullen we dat met jullie delen.

Alles wordt zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Heb je vragen? Stel ze gerust per mail aan clubmanager@gymsportleiden.nl

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

En om met de woorden van de minister-president te eindigen: “We moeten het met 17 miljoen mensen doen. Samen met 17 miljoen mensen komen we dit te boven. “Let een beetje op elkaar. Ik reken op u”

Het bestuur


Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Trainingen afgelast ivm coronavirus

Trainingen afgelast ivm coronavirus

Tot en met 31 maart geen trainingen

Gymsport Leiden volgt het de richtlijnen van het RIVM en advies van de KNGU en heeft besloten alle trainingen van Gymsport Leiden t/m 31 maart aanstaande helemaal stil te leggen.

Ook voor de extra training voor de turn- & fundag op zaterdag 21 maart heeft dit consequenties. Of deze training verschoven wordt of helemaal vervalt kunnen we op dit moment nog niet inschatten.

Tot ‪31 maart‬ zijn ook alle wedstrijden afgelast. Of deze op een later tijdstip worden ingehaald, zal worden bepaald door de KNGU.

Advies KNGU

De KNGU adviseert, volgens de oproep van NOC*NSF voor de hele sport, en naar aanleiding van de persconferentie met onze minister-president, de minister van volksgezondheid en de directeur van het RIVM van 12 maart, haar verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 helemaal stil te leggen.

Daarnaast heeft de KNGU besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande.

Contributie en wedstrijdgelden

Het bestuur heeft nog niet in kaart gebracht welke gevolgen dit besluit heeft voor de contributie. Hoe er wordt omgegaan met wedstrijdgelden, indien de wedstrijden niet worden ingehaald, zal ook in een later stadium duidelijk worden.

Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit, alsmede de vragen die we krijgen, zo goed als mogelijk in kaart brengen. Volgende week geven we een update over de consequenties.

Zodra duidelijk is wanneer de lessen hervat worden, informeren we daarover.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

Waar vindt u nuttige informatie? 

Tot slot verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid, het RIVM, NOC*NSF en de KNGU. Met name de website van het RIVM wordt dagelijks ververst. Ook wij zijn afhankelijk van de informatie die deze instanties bieden. Hier volgen de links:

  1. Website van het RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
  2. Berichtgeving Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
  3. Berichtgeving NOC*NSF https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten
  4. Berichtgeving KNGU https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirusOverzicht berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Gymsport Leiden steunt sponsoractie trainster Vera

Gymsport Leiden steunt sponsoractie trainster Vera

Gymsport Leiden wil graag aandacht vragen voor de bijzondere actie van Vera de Reus, coach van Ritmische Gymnastiek bij Gymsport Leiden.

 

Op 15 maart, de verjaardag van haar vader, gaat Vera de Reus met stichting Lymph&Co 10 km schaatsen en 90 km fietsen.

 

Haar doel is om met haar actie zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Want zo is haar pijnlijk duidelijk geworden: onderzoek is hard nodig. Haar vader is hier recentelijk aan overleden.

 

Wij stimuleren iedereen met een warm hart Vera te sponsoren en meer onderzoek mogelijk te maken.

 

Gymsport Leiden biedt haar graag dit platform om haar actie zo breed mogelijk kenbaar te maken. 

 

We nodigen je van harte uit de sponsorpagina van Vera van de Hollandse 100 te bezoeken. Om haar persoonlijke verhaal te lezen en een donatie te doen: www.dehollandse100.nl/actie/vera-de-reus

Choreo

Vera heeft op 8 december 2019 haar vader verloren aan de gevolgen van lymfklierkanker.

 

Met hem heeft ze in de bergen nog zijn laatste wens kunnen vervullen.

Op de foto de choreo die Vera op zijn verzoek voor zijn uitvaart heeft gemaakt. Hij heeft hier in de 3 Octoberhal zelf naar kunnen kijken.

Thialf Heerenveen

De Hollandse 100 is een initiatief van Stichting Lymph&Co.

 

Lymph&Co streeft ernaar financiering van fundamenteel onderzoek naar de aard en behandeling van lymfklierkanker mogelijk te maken en meer aandacht te genereren voor deze vorm van kanker. Zie www.lymph-co.com

 

De Hollandse 100 kent 4 onderdelen; voor bikkels, families en jongeren. Op zondag 15 maart 2020 vindt in en rondom Thialf Heerenveen de 6e editie van De Hollandse 100 plaats.

Sleutelstad interview met Tess, Anouk en Caroline

Sleutelstad interview met Tess, Anouk en Caroline

Wil je wat meer weten over acro? Luister het interview van Gerry van Bakel met Caroline Gerritsma, Tess van der Hout en Anouk Baving.

 

Tess legt uit wat acrogym inhoudt; Caroline en Anouk vertellen over de voorbereidingen van de plaatsingswedstrijd aanstaande zaterdag 8 februari in Basalt aan de Wassenaarseweg in Leiden.

 

Gymsport Leiden heeft 20 teams van B, C, D en E niveau. Aan de wedstrijd zaterdag doen zo’n 300 sporters mee uit 13 verschillende verenigingen.

 

Kom ook kijken, de wedstrijd duurt de hele dag. Gedurende de dag strijden beginners en gevorderden in duo’s en trio’s om plaatsing voor de landelijke wedstrijden.

De wedstrijden zijn van 8:30 tot 19:00 uur.

 

Er wordt een klein bedrag aan entreegeld gevraagd.

 

Valentijnshow

Valentijnshow

De recreatie- en selectieleden van de RG geven op woensdag 12 februari een Valentijnshow.

Ook geeft de dansgroep van oud trainster Lotte een optreden, en mogelijk ook acro.

 

Tijdens de show zal er een loterij zijn voor de Hollandse 100: een actie om geld op te halen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. 

 

Vera, trainster van de RG, gaat hieraan meeden. Ze gaat op 15 maart 10 km schaatsen en 90 km fietsen en laat zich sponsoren. Wij willen tijdens de show geld voor het onderzoek ophalen en Vera sponsoren met de verkoop van loten, cupcakes en broodjes.

 

Kom dus op woensdag 12 februari om 18:00 uur naar de 3 Octoberhal in Leiden naar de spetterende Valentijnshow kijken!

 

Entree gratis.

Opnieuw Leids feestje voor RG

Opnieuw Leids feestje voor RG

Vier maal goud, vier maal zilver en drie maal brons voor Ritmisch Gymnasten van Gymsport Leiden

 

Op zaterdag 1 februari j.l.  werd de 2e plaatsingswedstrijd voor de 2e divisie Ritmische Gymnastiek gehouden. De wedstrijd in Papendrecht werd opnieuw een Leids feestje: er was elf maal eremetaal voor Gymsport Leiden.

 

De eerste gouden medailles werden behaald in het ochtendprogramma: pré junior Maja Wasilewicz won er zelfs 2: 1 voor haar individuele oefening met touw en 1 samen met Flaminia Sallusti voor hun duo oefening zonder materiaal. 

Middagprogramma

In het middagprogramma waren de senioren en junioren aan de beurt. Voor de junioren stonden een individuele oefening met knots en een duo oefening met hoepel op het programma.

 

Sanne Hertogs won zilver bij de 1e jaars junioren, Anouk Vermond won brons bij de 3e jaars junioren. Samen werden de dames 2e bij de duo’s.

 

De senioren deden een individuele oefening met bal en een duo oefening met hoepel. Bij de oudste senioren, geboortejaar 2002 en ouder werd het een spannende strijd tussen de nummer 1 en 2. Met net een verschil van 0,050 punten met nummer 1 werd Froukje Blom 2e, een plaats hoger dan bij de eerste plaatsingswedstrijd.

 

Bij de jongste senioren was er een volledig Leids podium: Robin Vermond won met 21,150 punten de gouden medaille. Liliane IJben won zeer knap zilver. Ze schoof daarmee ten opzichte van de vorige wedstrijd een plaats op naar boven.

 

Anja Ilchenco, geblesseerd geraakt bij de laatste training een paar dagen eerder, verscheen met een flink ingetapete teen en met pijnstilling toch op de vloer. Haar doorzettingsvermogen werd beloond met een bronzen medaille.

 

Bij de duo’s waren er helaas wat geblesseerden, zodat er wat invallers ingezet moesten worden. Dat pakte goed uit! Goud was er, met een verpletterende score van 22,700 punten, voor Robin Vermond en Britt Hertogs. Zilver was er eveneens voor Robin en Britt, die de geblesseerde Selina Gitis verving. De derde plaats was voor Anja en Anouk, die Liliane verving. Opnieuw een Leids podium dus.

 

Top 10 plaatsingen waren er verder voor de individuele oefeningen van Polina (5e), Lucy (9e), Julia (10e) en Britt (6e) en de duo’s Flaminia&Jamila (10e) en Polia&Lucy (10e).

 

Op 28 maart a.s. zal de 3e en tevens laatste plaatsingswedstrijd plaatsvinden. Hierna zal blijken welke gymnaste zich geplaatst hebben voor de landelijke finale, het NK voor de 2e divisie.

Ritmische Gymnastiek

Bij Ritmische Gymnastiek laat je op het ritme van muziek je lenigheid zien met gebruik van de materialen lint, knotsen, bal, touw en hoepel.

 

De gymnasten van het selectieteam van Gymsport Leiden vertegenwoordigen de club in de 1e en 2e divisie op nationale en internationale wedstrijden en toernooien. Er is ook een afdeling voor recreanten.

Districts-kampioenen RG

Districts-kampioenen RG

Gymsport Leiden is 3 districtskampioenen rijker!

Bij de wedstrijden zondag 18 januari in Dordrecht werden Jildes (benjamins), Emily H. (pré junioren) en Matilde (junioren) kampioen.

Er waren 2 zilveren medailles: voor Sofia (pré-junioren) en Taisiya (senioren).
Tenslotte was er ook brons voor Prisha (benjamins) en Neda (junioren).

Eerste miniwedstrijd

De wedstrijd was dit jaar uitgebreid met allereerst een mini wedstrijd. Voor bijna alle meisjes was dit de eerste officiële wedstrijd: in een grote sporthal, op een echte wedstrijdvloer, met een rij juryleden voor je en familieleden en andere toeschouwers op een volle tribune. Best spannend dus!

Alle mini’s werden dan ook beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Zo ontving Julia-Sedna een gouden medaille, Chalea een zilveren en Kate, Ava en Fien een bronzen.

Eerste groepenwedstrijd

Ook de groepen kwamen voor het eerst bij een districtskampioenschap in actie. En ook hier was er medaillesucces: de pré-junioren Emily H, Emily W, Sofia en Jildes wonnen goud.

Zilver was er voor de seniorengroep, bestaande uit Anja, Anouk, Matilde, Neda, Robin en reserves Froukje en Liliane.

De benjamingroep (Julia-Sedna, Julia, Victoria en Ariane) eindigde net naast het podium op een 4e plaats.