Lessen gaan door, beperking van 30 personen

Lessen gaan door, beperking van 30 personen

Onveranderd sporten

Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. is vanuit de overheid in combinatie met NOC-NSF/KNGU meer duidelijkheid gekomen over de richtlijnen voor sportverenigingen.
Het goede nieuws is dat er nagenoeg onveranderd gesport kan worden zoals jullie nu doen bij Gymsport Leiden.

 

Met beperkingen

Deze informatie geeft duidelijkheid over de invulling van de trainingen voor de komende periode. Laten we hopen dat het virus weer snel onder controle is waardoor de beperkingen helemaal opgeheven kunnen worden! Wij houden de updates van het RIVM, NOC-NSF, de KNGU en uiteraard de overheid in de gaten.

Allereerst, er zijn wel degelijk beperkingen en we moeten ons aan de standaard hygiëneregels houden. Dat verwachten we ook van de leden en/of de ouders. Blijf bij ziekte, verplichte thuisquarantaine of in afwachting van de uitslag van een coronatest thuis. Dit is vanzelfsprekend.

 

 

Hoe zien de trainingen eruit?

 

 1. Alle groepen met leden jonger dan 18 jaar (tot en met 17 jaar) kunnen onveranderd blijven sporten! Dit geldt voor alle locaties waar Gymsport Leiden actief is.

 2. Groepen waar een mix is van leden onder 18 jaar en boven 18 jaar kunnen blijven trainen waarbij de 18-jarigen en ouder 1,5m afstand moeten houden van de rest van de groep en zij moeten sporten in groepjes van maximaal 4 personen (denk aan bijvoorbeeld acrogym).

 3. Groepen met leden van alleen 18 jaar en ouder kunnen ook blijven sporten! Zij sporten echter wel in groepjes van maximaal 4 personen met onderling in de groep een afstand van 1,5m. De trainer zal iedere groep een plek in de zaal geven en laten rouleren zodat de groepen altijd op ruime afstand van elkaar zijn. We vragen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen en zoveel mogelijk iedere week met de vaste groep van 4 te sporten.

 4. Ouder/kindgym kan volgens de richtlijnen regulier plaatsvinden.

 5. Groepsgrootte
  Er zijn lessen waarbij op een training doorgaans meer dan 30 personen aanwezig zijn.
  De huidige richtlijnen staan dat niet toe en dat betekent dat er aparte afspraken zullen worden gemaakt. Dat kunnen creatieve oplossingen zijn in de groepssamenstelling en/of trainingsuren. Ook extra zaalhuur is wellicht een mogelijkheid, maar dat is bij het opstellen van dit bericht nog niet bekend.

 

Uitvoering van de maatregelen
De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. We willen iedereen dringend verzoeken hier rekening mee te houden. Voor de lessen zijn er een paar concrete zaken:

 • Zorg dat je op tijd bij de les bent, zodat een ordelijke wisseling van de les kan plaatsvinden met in- en uitstroom van de les.
 • Handen reinigen bij aanvang van de les.
 • Iedere sporter van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de accommodatie totdat je in de trainingszaal of buiten bent. Tijdens de les is geen mondkapje nodig voor trainers en sporter.
 • Thuis alvast omkleden. De kleedkamers zijn gesloten (toiletbezoek is mogelijk). Schoenen en jassen in de gang of een daarvoor aangewezen plek in de gymzaal.

Ouders brengen de kinderen naar de zaal, maar gaan de accommodatie niet binnen.

NB
Per trainingslocatie en les kan een hulpouder worden ingezet voor het houden van toezicht en het ondersteunen van de trainer bij de in- en uitstroom  van de deelnemers. Het afstemmen van deze taak is aan de trainer in overleg met de coördinator van de discipline.
Het is dan wel verplicht om een hesje aan te doen zoals hieronder afgebeeld.

We begrijpen dat het steeds omschakelen naar nieuwe richtlijnen extra aandacht vraagt van een ieder, maar we rekenen op jullie begrip.

Het bestuur van Gymsport Leiden

Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de websites van de KNGU en NOC*NSF.
https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Jong Talent test

Jong Talent test

Op zondag 27 september 2020 is er een nieuwe selectietest voor meisjes tot en met 7 jaar.

Deze test zal plaats vinden in de Turnhal, Broekplein 2 in Leiden en is van 15:00 uur tot 16:30 uur. Tijdens deze selectietest testen wij of de Jong Talent groep bij jou zou passen. Hierbij wordt er getest op belangrijke aspecten binnen het turnen zoals kracht, lenigheid en coördinatie, maar ook bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.

De Jong Talent groep is er voor meisjes die graag verder willen komen in het turnen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis die nodig is om een goede turnster te worden.

Is je dochter geboren in 2013, 2014 of 2015?
Stuur dan een mail met de naam en geboortedatum van je dochter naar jongtalent@gymsportleiden.nl. Je ontvangt aanvullende informatie over de opzet van de test en hoe we de coronamaatregelen in acht nemen.

Situatie turn(top)sport

Situatie turn(top)sport

Actuele situatie turnwereld

Er is de afgelopen weken wereldwijd veel gesproken over ongewenste gedragssituaties binnen de (top)turnwereld. De Netflix documentaire ‘Athlete A’ over seksueel misbruik in de top turnwereld in Amerika heeft ook in Nederland veel losgemaakt over ongewenst, grensoverschrijdend gedrag binnen het Nederlandse topturnen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is een verscheidenheid aan gedragingen waar het gaat over het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.

Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet. De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag o.a.:

Intimidatie zoals onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, bang maken, machtsmisbruik.

Seksuele intimidatie en misbruik (zie definitie)

Discriminatie, het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen zoals op basis van politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, sekse, handicap etc.

Pesten en uitsluiten

Agressie en geweld

Effect op jou

Wij kunnen ons voorstellen dat deze actuele situatie ook op jou, als deelnemer, ouder of trainer van Gymsport leiden, effect heeft. Misschien heb je vragen, ben je ongerust of wil je ergens over praten. Wij sturen je deze brief met meer informatie en contactgegevens voor hulp of ondersteuning.

Waar kan ik mijn verhaal kwijt?

Binnen Gymsport Leiden kun je terecht bij  2 zelfstandige en onafhankelijke VertrouwensContactPersonen (VCP):

Cynthia van Rozendaal en Henri Verheggen (op de foto bovenaan dit bericht). Zij zijn er in eerste instantie voor jou als sporter, ouder of trainer en geven ons als bestuur ook advies over het omgaan met elkaar binnen Gymsport Leiden. Zie ook de informatie op de website over veilig sporten.

Bij Cynthia en Henri kun je terecht als je vragen hebt, maar ook als je iets kwijt wilt over alles wat met een veilige sportomgeving te maken heeft. Henri en Cynthia zijn beiden ervaren in het bespreekbaar maken van en het zorgen voor een juiste begeleiding bij ongewenst gedrag.

Wanneer je Cynthia of Henri belt of mailt dan ga je samen bekijken wat er voor jou nodig is, welke stappen er ondernomen kunnen worden. Jij hebt hierbij de regie.
Cynthia of Henri zijn direct te bereiken:
Via email:        cynthia@vcpinfo.nl of henri@vcpinfo.nl
Telefonisch:     085-2735264 (je wordt dan direct doorverbonden met de mobiele telefoons van Cynthia en Henri).

Gymsport Leiden en veilig sporten

Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Plezier beleven in je sport, samen met je trainers, coaches, vrijwilligers, juryleden, bestuursleden, publiek en de gasten die wij op onze club ontvangen. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid is ons streven. We noemen dit het Veilig Pedagogisch Sportklimaat en wij werken hier continu aan. Wij keuren als Bestuur van Gymsport Leiden grensoverschrijdend gedrag nadrukkelijk af. Maar wat is grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie nou precies? Lees de definitie hier. 

We hebben naast het werken met Henri en Cynthia, ook afgesproken dat alle trainers en betrokkenen bij de club een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Daarnaast werken we samen met de trainers aan de zichtbaarheid van duidelijke en veilige gedrags- en omgangsregels. Hierover volgt later meer informatie.

Onderzoek binnen de topsport door KNGU

De gymnastiekbond, KNGU, werkt de laatste jaren met alle clubs, coaches en trainers ook aan een pedagogisch verantwoord en veilig sportklimaat. Er is al veel werk verzet maar er is ook nog een hoop te doen.

Door alle reacties van de afgelopen periode heeft de KNGU besloten tot een onafhankelijk onderzoek over aard en omvang van misbruik en grensoverschrijdend gedrag bij begeleiding van jonge sporters. Hierbij wordt gekeken naar alle wedstrijddisciplines. Het onderzoek richt zich op de topsporters. Daarnaast wil de KNGU ook weten of zij de juiste dingen doet. Dit wordt ook onderzocht.

Het onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Verinorm B (een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Op de site van de KNGU vind je meer informatie over het onderzoek.

Het KNGU onderzoek richt zich allereerst op topsport. Daarnaast roept de KNGU nadrukkelijk alle sporters op die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, zich te melden. Sporters kunnen hun verhaal kwijt, maar ook melding maken. Hier vind je meer informatie en alle contactgegevens (van de KNGU). Ook wanneer je als trainer je verhaal wil doen bij de KNGU, dan kan dit via bovengenoemde contactgegevens.

Doe vooral je verhaal!

Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat Gymsport Leiden een veilig sport klimaat aanbiedt. Maar wij kunnen dit niet in alle trainingen en activiteiten zelf beoordelen/bewaken. Vandaar dat wij van harte dit onderzoek en deze brief aanbevelen en Cynthia en Henri als VCP-ers alle benodigde ruimte geven.

Het is heel belangrijk om je verhaal met anderen te delen, natuurlijk voor jouzelf, maar ook omdat jouw verhaal een bijdrage levert aan het samen met ons verbeteren van het sportklimaat, voor jouzelf en ook voor anderen. Je bent altijd welkom!

Meedoen met Acro?

Meedoen met Acro?

Ben jij minimaal 7 jaar en hou je van samenwerken, dansen en acrobatiek? Ben je lenig en sterk of wil je hier graag beter in worden?

Dan willen we jou graag uitnodigen voor de Open les Acrogym.

Open les:
maandag 6 juli
17:45 – 20:15 uur
gymzaal Arcade-school
Octavialaan 61, Leiden

Voor het nieuwe seizoen zijn wij nog voornamelijk op zoek naar bovenpartners, maar ook als onderpartner ben je natuurlijk welkom!

Nog geen 7 jaar? Dan ben je van harte welkom in onze les recreatie acrogym.


Aanmelden via mail: acrogym@gymsportleiden.nl

Zomeractiviteiten

Zomeractiviteiten

Deze zomer organiseren we (in samenwerking met SOL) voor onze leden, maar ook voor niet-leden 6 keer een leuke activiteit.

We gaan springen, er is een tumblingbaan, we oefenen evenwicht, enz. Iedereen van groep 3 en ouder mag mee komen doen.

Je mag zo vaak mee doen als je wilt, maar meld je wel even vooraf aan via deze link https://forms.gle/hjkAgGmhCZgkFd8X8.

Voor leden zijn deze activiteiten gratis. We vragen niet-leden een bijdrage van €2.00 voor de dagen in de turnhal.

Kom gezellig mee doen!!!

Trainer RG gezocht

Trainer RG gezocht

De recreatie ritmische gymnastiek bestaat uit kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. De meisjes vinden het leuk om veel te bewegen door middel van spelletjes, dansjes en oefeningen met techniek. We zijn op zoek naar een enthousiaste trainster om deze lessen 2 uur per week te geven!

Taken en verantwoordelijkheden
⁃ Zelfstandig training geven
⁃ Aandacht voor basis ritmische gymnastiek, lenigheid en ritme
⁃ Aandacht voor techniek en uitvoering
⁃ Afstemming met andere trainsters

Gewenste competenties
⁃ Een achtergrond met ritmische gymnastiek, gymnastiek of dans
⁃ Communicatief vaardig
⁃ Ervaren met lesgeven van jonge kinderen is fijn.

Voor meer informatie: ritmiek@gymsportleiden.nl

Binnensporten en vakantie activiteiten

Binnensporten en vakantie activiteiten

Ja, we mogen weer!

Gelukkig heeft het kabinet weer besloten dat we vanaf 1 juli weer de zaal in mogen.
In de gewone gymzalen gaan we dan weer binnen beginnen, maar helaas is de turnhal op 1 juli nog niet beschikbaar. In de turnhal wordt momenteel de verlichting vervangen en die klus is pas op 6 juli gereed.

NB.
Er zijn uitzonderingen mogelijk voor groepen die “buiten” blijven. Hierover wordt de betreffende groep apart geïnformeerd.

Momenteel zijn we naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 24 juni j.l. met de gemeente in gesprek op welke wijze we de zalen kunnen gebruiken (bv looproutes, ontsmetting, enz). Komende dagen gaan we dat verder uitwerken. Belangrijk is en blijft dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Zomer!

Nog een paar weken en dan is het weer zomervakantie. Door de coronacrisis hebben we vele uren moeten missen in de zaal. Het bestuur is momenteel met de gemeente in onderhandeling op welke manier we toch toegang kunnen krijgen tot de turnhal en de sportzaal aan het Broekplein.
Zodra daar meer over bekend is, zullen we jullie daar in het volgende nieuwsbericht over informeren.


Het bestuur van Gymsport LeidenEerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.

Gelijke kansen voor kinderen in armoede

Gelijke kansen voor kinderen in armoede

Wist u dat 1 op de 12 kinderen in Nederland opgroeit in armoede?

Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

In Leiden wonen dus ook kinderen die niet kunnen deelnemen aan sport. Simpelweg omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ouders of voogden van kinderen die in Leiden en omstreken wonen, kunnen via Stichting Leergeld een beroep doen op Jeugdfonds Sport & Cultuur indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar gezinsinkomen hebben dat beneden 120% van het wettelijk sociaal minimum ligt. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Komt u mogelijk in aanmerking dan nodigen wij u de informatie te lezen zoals deze op de website van stichting Leergeld staat en een aanvraag te doen.

> Naar het aanvraagformulier.

Mocht u al gebruik maken van de mogelijkheden dan heeft u de weg al gevonden.

Kent u iemand die graag wil sporten en aan de voorwaarden voldoen? Help hem/haar met de mogelijkheden die Stichting Leergeld biedt.

Samenwerking

Stichting Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. Stichting Leergeld gelooft dat samenwerking loont.

Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten zij daarom proactief in op samenwerking en afstemming met andere organisaties.

Gymsport Leiden heeft met Stichting Leergeld afgesproken dat alle aanvragen voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur via Stichting Leergeld verlopen.

Wedstrijd RG in Coronatijd

Wedstrijd RG in Coronatijd

De Ritmische Gymnastiek afdeling van Gymsport Leiden komt met een primeur: een landelijke RG wedstrijd in Coronatijd: de Veranda RG Cup 2020. Het wordt een wedstrijd die anders is dan anders. Immers: er mag nog niet gesport worden in gymzalen en sporthallen. De oefeningen zullen daarom in de buitenlucht uitgevoerd worden. Uiteraard op een veilige plek en rekening houdend met de regels van het RIVM.

Coach Vera de Reus kwam op het idee door een bevriende club uit het buitenland. Zij benaderde op haar beurt haar collega trainsters en oudercommissie van Gymsport Leiden en inmiddels draait de organisatie op volle toeren.
Trainsters bedenken de wedstrijdoefeningen en oefenen deze met hun gymnasten, er is een facebookpagina aangemaakt (Veranda RG Cup), er is een flyer ontworpen, er wordt gebrainstormd over klassementen en prijsuitreikingen en, niet onbelangrijk, collega clubs uit heel Nederland zijn aangeschreven. De reacties uit het land zijn zeer enthousiast. Het is fijn om een doel te hebben om naartoe te trainen. Ook de landelijke technische commissie van de KNGU is enthousiast over dit initiatief.

Hoe gaat een en ander dan in zijn werk zal menigeen denken. Eigenlijk is het eenvoudig: de deelnemers laten hun oefening filmen en sturen deze op naar de organisatiecommissie. Zij groeperen de filmpjes in diverse categorieën en sturen deze op aan de juryleden. Iedere deelnemende vereniging levert namelijk ook een jurylid. Deze beoordelen de oefeningen en sturen deze op naar de organisatiecommissie. Die telt de cijfers op en zo ontstaat er een klassement.

De wedstrijd is voor alle wedstrijd- en leeftijdscategorieën: van A tot en met C niveau en van mini tot en met senior. Alle materialen die bij RG gebruikt worden zijn toegestaan: lint, hoepel, bal, touw, knots en voor de jongste categorie ook oefeningen zonder materiaal. Er worden dus aardig wat medailles uitgereikt.

Het publiek kan uiteraard ook meegenieten van de wedstrijd en heeft bovendien een belangrijke taak. Alle oefeningen zullen op de facebookpagina van de wedstrijd geplaatst worden. De oefening met de meeste ‘likes’ wint ook een prijs. De filmpjes worden op 15 juni op facebook geplaatst. Tot 20 juni kan er geliked en gejureerd worden. De prijsuitreiking, uiteraard ook online, zal op 21 juni a.s. plaatsvinden.

Bij Ritmische Gymnastiek laat je op het ritme van muziek je lenigheid zien met gebruik van de materialen lint, knotsen, bal, touw en hoepel. De gymnasten van het selectieteam van Gymsport Leiden vertegenwoordigen de club in de 1e en 2e divisie op nationale en internationale wedstrijden en toernooien. Er is ook een afdeling voor recreanten.

Jong Talent test

Jong Talent test

Op 20 juni 2020 is er een nieuwe selectietest voor meisjes tot en met 7 jaar.

Deze test zal plaats vinden buiten bij Crescendo, Saffierstraat 3 in Leiden en is van 13:00 uur tot 14:30 uur. Tijdens deze selectietest testen wij of de Jong Talent groep bij jou zou passen. Hierbij wordt er getest op belangrijke aspecten binnen het turnen zoals kracht, lenigheid en coördinatie, maar ook bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.

De Jong Talent groep is er voor meisjes die graag verder willen komen in het turnen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis die nodig is om een goede turnster te worden.

Is je dochter geboren in 2013, 2014 of 2015?
Stuur dan een mail met de naam en geboortedatum van je dochter naar jongtalent@gymsportleiden.nl. Je ontvangt aanvullende informatie over de opzet van de test en hoe we de coronamaatregelen in acht nemen.