Zelfstandig trainer

Zelfstandig trainer

Al een poosje geleden zijn Jolijn en Esmé begonnen om samen les te geven aan de recreatiegroepen in de Ant Duycklaan. Ze zijn toen ook gestart met hun opleiding tot zelfstandig trainer.

 

Door de Coronatijd was het een tijdje lastig om de opleiding te volgen, maar nu is het dan gelukt: ze zijn geslaagd! Afgelopen zondag, 5 februari, moesten ze een examenles geven in de Arcade en werden door 2 examinatoren beoordeeld.

 

Spannend dus. Gelukkig waren er 10 meisjes uit hun lessen die op deze zondagmorgen zijn gekomen om de examenles te volgen. Dat was fijn. Nu hebben we er dus weer 2 nieuwe/ ervaren trainers bij. Gefeliciteerd, dames!

Jubilarissen in het zonnetje

Jubilarissen in het zonnetje

Iets waar we elke maand aandacht aan besteden in de nieuwsberichten, maar deze keer extra, omdat deze jubilarissen al heel lang aan de gymsport verbonden zijn.

Door omstandigheden waren we niet in de gelegenheid om daar eerder bij stil te staan, maar met dit bericht willen we dat rechtzetten.

Als eerste Marcel Didden. Hij was op 16 december 2022 40 jaar lid van de KNGU. Nog steeds zeer actief op de donderdagavond in de turnhal (hij springt nog een salto achterover vanuit stand!).

In de categorie 50 jaar hebben we drie jubilarissen. Janneke van Rossen (31-08-2022) en Sjaan Sinteur (30-09-2022) sporten nog elke woensdagavond in de Corantijnstraat. Tot slot Ton Zeilstra (31-07-2022). Hij geeft nog met veel energie elke donderdag les aan de zeer gedreven ‘trim mannen’.

Op dinsdag 31 januari werd onze trainster Daniëlle Slegtenhorst tijdens de les verrast met een jubileumspeldje. Zij is op 28 februari 2023 40 jaar lid en dat is wel een speldje waard. Daniëlle is niet alleen als trainer, maar ook in de Taptoecommissie  betrokken bij de club.

De voorzitter heeft de jubilarissen persoonlijk in de lessen bezocht en hun een bij het jubileum behorend speldje en een attentie overhandigd. De foto’s geven een mooie sfeerimpressie.

N.B. Mocht het zo zijn dat er in onze administratie een omissie zit en we een trouw lid over het hoofd hebben gezien, dan vernemen we dat als bestuur graag.

Marcel Didden

Links Janneke van Rossen, rechts  Sjaan Sinteur

Ton Zeilstra: 2e van rechts

GCA: record aantal loten verkocht

GCA: record aantal loten verkocht

Vanaf 24 september zijn ruim 320 deelnemers van Gymsport Leiden weer aan de slag gegaan om loten te verkopen van de Grote Clubactie. Deze actie is erg populair bij clubs in Nederland en er is dit jaar in het hele land een record aantal loten verkocht.

Ook de deelnemers van Gymsport Leiden hebben hun best gedaan. In totaal hebben we 6646 loten weten te verkopen en hebben we daar € 15.581,28 mee op weten te halen!

Dat is een hele mooie prestatie! Van dit geld gaan we kijken welke materialen we aan kunnen schaffen om nog leuker te kunnen sporten in onze zalen.

Een paar leuke weetjes over de Grote Clubactie van Gymsport Leiden:

 • 40 deelnemers hebben meer dan 40 loten verkocht.
 • Daarvan hebben er 15 meer dan 50 loten verkocht.
 • Er zijn 210 Primerabonnen uitgedeeld aan deelnemers die meer dan 10 loten verkocht hebben.
 • Er zijn 112 deelnemers die meer dan 25 loten verkocht hebben. Zij krijgen nog een medaille. (die zijn onderweg, er waren zoveel lotenverkopers dat ze medailles bij hebben moeten laten bijmaken).
 • Het meeste aantal deelnemers in een les die loten verkocht hebben zaten in de lessen van juf Iris, juf Lynn en juf Dewi en Lianne.
 • Dit jaar werden er 2678 loten via het lotenboekje verkocht en 3968 via de onlinemethode. We merken dat de onlinemethode met de eigen verkooppagina dit jaar goed gewerkt heeft.

 

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een paar topverkopers:

 • Op de 1e plaats is geëindigd:
  Sverre van Wijngaarden van het recreatie uur jongensturnen. Hij wist het enorme aantal van 154 loten te verkopen bij 61 lotenkopers. Dat betekent dat hij dus veel kopers had die meer dan 1 lot bij hem kochten.
 • Op de 2e plaats is geëindigd:
  Fenna van Houdt van freerunnen. Uit onverwachte hoek, maar zij heeft maar liefst 115 loten verkocht bij 74 kopers, heel knap!
 • De 3e plaats is behaald door:
  Danie van Weeren, zij wist dit jaar 103 loten te verkopen. Vorig jaar had zij ook al een hele knappe prestatie, met 74 loten en viel ze in de prijzen, maar dit jaar zijn het er dus nog meer.
 • Een eervolle vermelding is voor Veronica Vrolijk. Vorig jaar had ze de 1e prijs met 85 loten en dit jaar werd ze 4e met 80 loten. Heel knap om 2 jaar zoveel loten te verkopen.

Alle deelnemers bedankt voor jullie enorme inzet en hopelijk zijn jullie er in september weer klaar voor!

In memoriam Riet van Es

In memoriam Riet van Es

Onlangs bereikte ons het verdrietige bericht dat Riet van Es op 9 januari 2023 is overleden. Riet was al enige tijd ziek. Ze is 84 jaar geworden.


Haar leven was gymnastiek. Ze heeft een lange staat van dienst bij verschillende clubs in Leiden. Vanaf 1 januari 2017 gaf ze haar gymfitlessen op woensdagavond in de Corantijnstraat, maar buiten de lessen was ze zeer betrokken en actief met al haar dames. Ook was Riet een trouwe Gymnaestrada bezoeker. We wensen een ieder veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Dank je wel Caroline Gerritsma

Dank je wel Caroline Gerritsma

Een club als Gymsport Leiden kan niet zonder vrijwilligers. Ze werken meestal hard achter de schermen om veel zaken soepel te laten verlopen.

 

We willen Caroline Gerritsma heel hartelijk bedanken voor al het werk dat ze heeft gedaan. Sinds de oprichting van Gymsport Leiden in 2016 heeft zij zich ingezet als coördinator acrogym en heeft ze het mailaccount info@gymsportleiden.nl onder haar hoede gehad.

 

Op passende wijze hebben we haar bedankt voor al het werk dat daarmee gepaard ging. Gelukkig blijft Caroline nog wel betrokken bij Gymsport Leiden als jurylid acrogym.

Springdagen Sommelsdijk

Springdagen Sommelsdijk

In de kerstvakantie zijn we met een grote groep recreatieleden naar Sommelsdijk gedaan om daar mee te doen met de springdagen. Met elkaar reizen in een schoolreisjesbus is al gezellig.

 

Aangekomen konden we ons gelijk 2 uur lang uitleven op alle trampolines, airtracks en tumblingbanen. Er was zoveel te doen dat even pauze houden bijna jammer was. Na het springen konden we met elkaar onze bowling-skills laten zien. Dat gaf ook wat tijd om even te kletsen.

 

Daarna mochten de kinderen klimmen op de klimwand, terwijl de juffen voor de zekering zorgden. Ook mochten ze tokkelen vanaf de hoge tribune naar beneden. We sloten de dag af met boogschieten.

 

De terugweg naar huis in de bus was een echt feestje, waarbij iedereen uit volle borst mee zong met de muziek. Gelukkig stonden de ouders in Leiden te wachten, zodat we na een lange dag lekker naar huis konden.

Uniek Turnen

Uniek Turnen

Gymsport Leiden is een club voor iedereen. Op donderdagmiddag heeft Gymsport Leiden sinds kort een recreatie turngroep voor kinderen met een verstandelijke beperking.

 

Deze les is bestemd voor jongens en meiden tussen de 6 en 12 jaar en heeft een maximale grootte van 12 deelnemers waardoor de trainers meer persoonlijke aandacht kunnen bieden.

 

Tijdens de lessen maken de deelnemers kennis met de basiselementen van turnen op veel verschillende turntoestellen: balanceren op de balk, draaien om de brugligger, zwaaien in de ringen, springen op de minitramp, radslag op de lange mat, enz.  De lessen zijn afwisselend en er wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van  kracht, lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen.

 

Ken je iemand die hieraan wil deelnemen, laat het ons weten!

ClubApp

ClubApp

Binnen Gymsport Leiden gebruiken we de clubapp van Allunited.

In deze app kunnen trainers o.a presentielijsten invullen, maar je kunt ook de nieuwsberichten volgen en belangrijke mededelingen. Je kunt je gegevens wijzigen via de clubapp, en je kunt je trainer je presentie laten weten. We willen iedereen aanmoedigen om deze clubapp te gebruiken.

 

Kijk op de website onder Lidmaatschap bij de uitleg van de ClubApp voor installatie instructies en login mogelijkheden.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Vanaf 6 juli 2016 bestaat Gymsport Leiden als stichting.

Een stichting kent geen leden zoals een vereniging. Onze stichting kent wel deelnemers. Binnen Stichting Gymsport Leiden beoefenen de deelnemers de gymsport.


In de bestuurlijke organisatie van Stichting Gymsport Leiden hoort een Raad van Toezicht. Graag delen we mee dat een aantal personen zich bereid heeft verklaard om plaats te nemen in de Raad van Toezicht. Zodra de Raad van Toezicht officieel is geïnstalleerd, stellen wij deze personen graag aan jullie voor.

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Gymsport Leiden bestaat momenteel nog uit drie personen, te weten Irene van Popering, Mirjam Bik en Arthur Haasbroek.

Eind vorig jaar heeft Jan de Knegt officieel zijn bestuurstaken neergelegd. Wel blijft hij nog op de achtergrond actief, maar hij heeft geen bestuursverantwoordelijkheid meer.

 

Dat betekent dat we op zoek moeten naar versterking van het bestuur. In samenwerking met de gemeente en NOC*NSF willen we daar actief op gaan inzetten. Ook gaan we in dit traject een hernieuwde poging doen om op zoek te gaan naar een geschikte clubmanager die de dagelijkse zaken op zich kan nemen.