LIDMAATSCHAP

Contributie

Als deelnemer van Gymsport Leiden betaal je maandelijks contributie.

Tarieven recreatie

Tarieven trampoline

De verschuldigde contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd. Op verzoek kan per factuur worden betaald (verschuldigde administratiekosten: € 2,50 per factuur).

Tarieven selectiegroepen

Voor selectiegroepen geldt als basis het start tarief van 1 uur, extra uren worden berekend middels een staffeltarief.

Bijkomende kosten

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per persoon.

Bondscontributie

Alle deelnemers zijn lid van de landelijke bond KNGU. De tarieven voor 2019 bedragen € 22,- voor junioren en € 27,- voor senioren. De bondscontributie wordt tegelijk met de 1e incasso van het jaar geïnd (of 1e incasso indien men later in het kalenderjaar lid wordt).

Wedstrijdgelden

De kosten voor deelname aan wedstrijden worden doorberekend aan de deelnemers. Daarnaast factureert Gymsport Leiden € 2,50 per wedstrijd om vergoedingen en reiskosten van trainers te dekken.

Kleding

Gymsport Leiden heeft een eigen kledinglijn voor zowel de recreatie als wedstrijdgroepen. We streven ernaar om alle leden vanaf 6 jaar clubkleding te laten dragen, zodat we ons naar buiten toe als eenheid kunnen presenteren. De kleding kan op eigen kosten worden aangeschaft, tenzij er voor bepaalde kleding een bruikleenreglement is, zoals bij de wedstrijdtrainingspakken.

Activiteiten

Gymsport Leiden organiseert diverse activiteiten voor haar sporters, zoals kampen, sinterklaasviering en taptoe. Per activiteit wordt aangegeven wie aan deze activiteit mee kan doen, of opgave vooraf noodzakelijk is en of een bijdrage van toepassing is.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie kunt u kijken op Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hier kunt u ook de spelregels van uw gemeente vinden.

Lessen uitbreiden naar meer uren per week of andere disciplines

WIl je meer sporten? Dan kun je in overleg met je trainer het aantal lesuren uitbreiden.

 

Informeer administratie@gymsportleiden.nl over je voorgenomen veranderingen.

 

Wil je ook bij een andere discipline sporten? Vraag dan eerst 2 proeflessen aan en vul vervolgens het inschrijfformulier met de gekozen les in.

Beëindiging lidmaatschap

We vinden het natuurlijk jammer als je stopt bij Gymsport Leiden.

De deelnemersovereenkomst geldt tot wederopzegging en kan voor recreatiesporters per kalendermaand worden stopgezet.

Van selectiesporters wordt verwacht dat ze het wedstrijdseizoen afmaken.

Je dient minimaal één maand van te voren op te zeggen. Wanneer je niet tijdig opzegt, ben je voor de volgende maand nog contributie verschuldigd. Restitutie wordt niet verleend.

Lidmaatschap beëindigen kan heel gemakkelijk via onderstaande knop. Zorg dat je ingelogd bent met je gebruikersnaam (lidnummer.achternaam) en wachtwoord.