LIDMAATSCHAP

Contributie

Als deelnemer van Gymsport Leiden betaal je maandelijks contributie.

Tarieven recreatie

Tarieven trampoline

De verschuldigde contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd. Op verzoek kan per factuur worden betaald (verschuldigde administratiekosten: € 2,50 per factuur).

Tarieven selectiegroepen

Voor selectiegroepen geldt als basis het start tarief van 1 uur, extra uren worden berekend middels een staffeltarief.

Bijkomende kosten

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per persoon.

Bondscontributie

Alle deelnemers zijn lid van de landelijke bond KNGU. De tarieven voor 2020 bedragen € 22,60 voor junioren en € 27,80 voor senioren. De bondscontributie wordt tegelijk met de 1e incasso van het jaar geïnd (of 1e incasso indien men later in het kalenderjaar lid wordt).

Wedstrijdgelden

De kosten voor deelname aan wedstrijden worden doorberekend aan de deelnemers. Daarnaast factureert Gymsport Leiden € 2,50 per wedstrijd om vergoedingen en reiskosten van trainers te dekken.

Kleding

Gymsport Leiden heeft een eigen kledinglijn voor zowel de recreatie als wedstrijdgroepen. We streven ernaar om alle leden vanaf 6 jaar clubkleding te laten dragen, zodat we ons naar buiten toe als eenheid kunnen presenteren. De kleding kan op eigen kosten worden aangeschaft, tenzij er voor bepaalde kleding een bruikleenreglement is, zoals bij de wedstrijdtrainingspakken.

Activiteiten

Gymsport Leiden organiseert diverse activiteiten voor haar sporters, zoals kampen, sinterklaasviering en taptoe. Per activiteit wordt aangegeven wie aan deze activiteit mee kan doen, of opgave vooraf noodzakelijk is en of een bijdrage van toepassing is.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Wil je kind op sport maar heb je geen geld om de contributie te betalen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Een aanvraag voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur doe je via Stichting Leergeld. Gymsport Leiden heeft met Stichting Leergeld afgesproken dat alle aanvragen voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur via Stichting Leergeld verlopen. Je doet de aanvraag voor een bijdrage voorafgaand aan de inschrijving bij Gymsport Leiden.

Ouders of voogden van kinderen die in Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Hillegom, Lisse of Teylingen wonen, kunnen een beroep doen op Leergeld Leiden en Omstreken indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar gezinsinkomen hebben dat beneden 120% (of 130% voor gezinnen in Teylingen, Lisse of Hillegom) van het wettelijk sociaal minimum ligt.

Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld >

Kijk voor meer informatie op Stichting Leergeld en op Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hier kun je ook de spelregels van je gemeente vinden. Als je niet uit een van de genoemde gemeentes komt, kun je via Jeugfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland kijken of jouw gemeente meedoet.

Lessen uitbreiden naar meer uren per week of andere disciplines

Wil je meer sporten? Dan kun je in overleg met je trainer het aantal lesuren uitbreiden.

Informeer administratie@gymsportleiden.nl over je voorgenomen veranderingen.

Wil je ook bij een andere discipline sporten? Vraag dan eerst 2 proeflessen aan en vul vervolgens het inschrijfformulier met de gekozen les in.

Veilig sportklimaat

Gymsport Leiden vindt het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid.

 

Het bestuur van Gymsport Leiden heeft daarom een onafhankelijke VertrouwensContactPersoon (VCP) aangesteld.

Bij Gymsport Leiden kun je zowel bij een mannelijke VCP, als bij een vrouwelijke VCP terecht als je vragen hebt of iets kwijt wilt over alles wat met een veilige sportomgeving te maken heeft. 

Beëindiging lidmaatschap

We vinden het natuurlijk jammer als je stopt bij Gymsport Leiden.

De deelnemersovereenkomst geldt tot wederopzegging en kan voor recreatiesporters per kalendermaand worden stopgezet.

Van selectiesporters wordt verwacht dat ze het wedstrijdseizoen afmaken.

Je dient minimaal één maand van te voren op te zeggen. Wanneer je niet tijdig opzegt, ben je voor de volgende maand nog contributie verschuldigd. Restitutie wordt niet verleend.

Lidmaatschap beëindigen kan heel gemakkelijk via onderstaande knop. Zorg dat je ingelogd bent met je gebruikersnaam (lidnummer.achternaam) en wachtwoord.