LIDMAATSCHAP

Contributie

Als deelnemer van Gymsport Leiden betaal je maandelijks contributie.

Hieronder vind je behalve de tarieven ook informatie over je lidmaatschap:

Tarieven Recreatie

Lesduur Junior (tot 16 jaar) Senior (vanaf 16 jaar)
(uur) per maand per maand
45 minuten € 14,00
1 uur € 18,50 € 20,50
2 uur € 33,50 € 37,00
3 uur € 44,50 € 49,25
4 uur € 57,50 € 63,75
5 uur € 70,50 € 78,00
6 uur € 78,75 € 87,25

De tarieven voor halve uren worden naar rato verrekend.

Tarieven trampoline

Tarieven gymnastic diving*

wdt_ID Lesduur Alle leeftijden
1 (uur) per maand
2 1 uur € 36,50
3 2 uur € 65,75

*Gymnastic Diving bestaat altijd uit een combinatie van zaal- en watertraining.

1 uur = 1 uur zaal + 1 uur water

2 uur = 2 uur zaal + 2 uur water

Tarieven wedstrijdsport

Deelnemers aan de selectie trainen vaker en langer per week dan de recreatiedeelnemers. Afhankelijk van het aantal trainingsuren per week wordt je contributie berekend. De contributie voor een lesseizoen betaal je in 12 gelijke maandtermijnen. Hieronder vind je het maandtarief. Er vindt geen restitutie plaats als je een training mist.

 

Voor selectiegroepen geldt als basis het start tarief van 1 uur, extra uren worden berekend middels een staffeltarief.

Tarieven selectie

Inning contributiegelden

De contributie voor een lesseizoen betaal je in 12 gelijke maandtermijnen.

De verschuldigde contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd. Op verzoek kan per factuur worden betaald (verschuldigde administratiekosten: € 2,50 per factuur).

Bijkomende kosten

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per persoon.

Bondscontributie

Alle deelnemers zijn lid van de landelijke bond KNGU. De tarieven voor 2023 bedraagt € 27,60 voor leden onder 16 jaar (junior) en € 34,00 voor leden vanaf 16 jaar (senior). De bondscontributie wordt tegelijk met de 1e incasso van het jaar geïnd (of 1e incasso indien men later in het kalenderjaar lid wordt).

Wedstrijdgelden

De kosten voor deelname aan wedstrijden worden doorberekend aan de deelnemers. Daarnaast factureert Gymsport Leiden € 5,00 per wedstrijd om vergoedingen en reiskosten van trainers te dekken.

Kleding

Gymsport Leiden heeft een eigen kledinglijn voor zowel de recreatie als wedstrijdgroepen. We streven ernaar om alle leden vanaf 6 jaar clubkleding te laten dragen, zodat we ons naar buiten toe als eenheid kunnen presenteren. De kleding kan op eigen kosten worden aangeschaft, tenzij er voor bepaalde kleding een bruikleenreglement is, zoals bij de wedstrijdtrainingspakken.

Activiteiten

Gymsport Leiden organiseert diverse activiteiten voor haar sporters, zoals kampen, sinterklaasviering en taptoe. Per activiteit wordt aangegeven wie aan deze activiteit mee kan doen, of opgave vooraf noodzakelijk is en of een bijdrage van toepassing is.

Algemene Voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden goed door voordat je je inschrijft. Hier staat onder andere de opzegtermijn in.

Inschrijven

Schrijf je hier in.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Wil je kind op sport maar heb je geen geld om de contributie te betalen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Een aanvraag voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur doe je via Stichting Leergeld. Gymsport Leiden heeft met Stichting Leergeld afgesproken dat alle aanvragen voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur via Stichting Leergeld verlopen. Je doet de aanvraag voor een bijdrage voorafgaand aan de inschrijving bij Gymsport Leiden.

Ouders of voogden van kinderen die in Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Hillegom, Lisse of Teylingen wonen, kunnen een beroep doen op Leergeld Leiden en Omstreken indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar gezinsinkomen hebben dat beneden 120% (of 130% voor gezinnen in Teylingen, Lisse of Hillegom) van het wettelijk sociaal minimum ligt.

Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld >

Kijk voor meer informatie op Stichting Leergeld en op Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hier kun je ook de spelregels van je gemeente vinden. Als je niet uit een van de genoemde gemeentes komt, kun je via Jeugfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland kijken of jouw gemeente meedoet.

Uitleg over de ClubApp

Hoe communiceer je met je trainer en met je teamgenootjes? Dat doe je via de ClubApp. Bij je inschrijving krijg je toegang tot de ClubApp.

Ook nieuws lees je het eerst via de ClubApp. En wil je je telefoonnummer of (e-mail)adres wijzigen? Zelfs dat kun je gemakkelijk zelf doen via de ClubApp.

De ClubApp is gekoppeld aan het administratiesysteem, en de trainers houden hierin digitaal de presentie van de lessen bij. Via de ClubApp kunnen ze ook communiceren met de deelnemers in de les, zonder dat ze persoonsgegevens van de deelnemers nodig hebben.

En het grote voordeel voor jou als deelnemer is dat je je via de ClubApp kunt afmelden (ziekmelden) voor de les, zodat de trainer al voor de les op de hoogte is als er iemand niet komt.

Lees hier de uitgebreide uitleg over de ClubApp >

Lessen uitbreiden naar meer uren per week of andere disciplines

Wil je meer sporten? Dan kun je in overleg met je trainer het aantal lesuren uitbreiden.

Informeer administratie@gymsportleiden.nl over je voorgenomen veranderingen.

Wil je ook bij een andere discipline sporten? Vul dan opnieuw een inschrijfformulier met de gekozen les in.

Veilig sportklimaat

Gymsport Leiden vindt het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. Gymsport Leiden vindt het belangrijk dat er een goede sfeer heerst binnen de club. Iedereen telt mee en we hebben waardering voor elkaar.

Het bestuur van Gymsport Leiden heeft daarom een onafhankelijke VertrouwensContactPersoon (VCP) aangesteld.
Bij Gymsport Leiden kun je zowel bij een mannelijke VCP, als bij een vrouwelijke VCP terecht als je vragen hebt of iets kwijt wilt over alles wat met een veilige sportomgeving te maken heeft.

Nu kan het voorkomen dat je iets tegenkomt waar je minder blij mee bent.

Je kunt bij de VCP terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak voelt, zoals pesten, het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort, grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach. Ook als je vertrouwelijke opmerkingen hebt over andere mensen in de organisatie kun je bij de VCP terecht.


Voel je je niet veilig en wil je daar over praten? Neem contact op met Cynthia van Roozendaal (cynthia@vcpinfo.nl) of Henri Verheggen (henri@vcpinfo.nl).

 

Als je andere vragen, opmerkingen of suggesties hebt, hebben we verschillende kanalen om met Gymsport Leiden te communiceren. Lees hieronder verder welke kanalen er zijn.

Klantenservice

Gymsport Leiden is met zo’n 1500 deelnemers een omvangrijke organisatie. Om alle processen in goede banen te leiden werkt een ondersteunend team en grote hoeveelheid vrijwilligers samen. Gymsport Leiden wil graag dat je tevreden bij de club bent. Daarom willen we open en eerlijk zijn. Zijn we een keer niet duidelijk? Of vind je dat er iets beter kan? Dan horen we dat graag van je. In eerste instantie kun je bij je trainer of coördinator terecht met vragen over lessen.

Hieronder staan de emailadressen waar je je andere vragen gericht aan kunt stellen. De vrijwilligers werken als een hecht team samen en kunnen specifieke vragen naar de juiste persoon doorsturen. Laat het ons weten. We horen het graag.

Beëindiging lidmaatschap

We vinden het natuurlijk jammer als je stopt bij Gymsport Leiden.

De deelnemersovereenkomst geldt tot wederopzegging en kan voor recreatiesporters per kalendermaand worden stopgezet.

Van selectiesporters wordt verwacht dat ze het wedstrijdseizoen afmaken.

Je dient minimaal één maand van te voren op te zeggen. Wanneer je niet tijdig opzegt, ben je voor de volgende maand nog contributie verschuldigd. Restitutie wordt niet verleend.

Lidmaatschap beëindigen kan heel gemakkelijk via onderstaande knop.