VEILIG SPORTEN

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Kijk voor meer info op www.sportplezier.nl.

Veilig sporten bij Gymsport Leiden

Gymsport Leiden speelt in op het veilig sportklimaat, onder meer door:


– Het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen;

– Een VOG verklaring voor alle trainers en betrokkenen bij de club;

– Gedragsregels voor leiding en andere begeleiders (het document kunt u hier downloaden);

– Voldoende begeleiding op de groepen;

– Gebruik van veilige materialen in de lessen;

– Stimuleren van een positief klimaat in de lessen en bij activiteiten die worden georganiseerd.

Ook de KNGU, onze sportbond, heeft een vertrouwenscontactpersoon waar u altijd contact mee kunt opnemen.

Vertrouwenspersonen Gymsport Leiden

Veilige sportomgeving
Gymsport Leiden vindt het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Plezier beleven in je sport, samen met je teamgenoten, coach, trainer, scheidsrechters, mede-vrijwilligers, supporters langs de lijn en de gasten die wij op onze club ontvangen. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid.

 

Het bestuur van Gymsport Leiden hecht er grote waarde aan dat er binnen de vereniging iemand beschikbaar is waar je terecht kunt in situaties die anders zijn dan hierboven omschreven. Daarom is ervoor gekozen om een onafhankelijke VertrouwensContactPersoon (VCP) aan te stellen.

 

Bij Gymsport Leiden kun je zowel bij een mannelijke VCP, als bij een vrouwelijke VCP terecht.

 

Henri Verheggen en Cynthia van Rozendaal zijn binnen Gymsport Leiden VCP. Bij hen kun je terecht als je vragen hebt of iets kwijt wilt over alles wat met een veilige sportomgeving te maken heeft. Henri en Cynthia zijn beiden ervaren in het bespreekbaar maken van en het zorgen voor een juiste begeleiding bij ongewenst gedrag.

Wanneer kun je bij de VCP terecht?

Je kunt bij de VCP terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld, zoals pesten en gepest worden, het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort, (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach. Of je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team. Maar ook als je je afvraagt of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is of wanneer iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

 

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoekt gezamenlijk en in overleg naar de volgende stap. Je blijft altijd zelf de regie houden.

 

Werkwijze

Wanneer je de VCP belt of mailt of aanspreekt, ga je samen met de VCP bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden. Samen bepaal je of je dit zelf doet of dat de VCP daar hulp van derden bij inschakelt. Jij hebt hierbij de regie.

 

Vertrouwelijkheid

De VCP is en werkt zelfstandig en onafhankelijk van het bestuur. Meldingen worden volgens een vast protocol aan het bestuur gemeld. Als dit voor jou prettiger is, kan de melding anoniem plaatsvinden.

 

Contact

Via email:         Cynthia@vcpinfo.nl of Henri@vcpinfo.nl

Telefonisch:     085-2735264

 

Maatregelen

Naast het aanstellen van een VCP zal er de komende tijd worden gewerkt aan het verduidelijken en bespreken van de gedrags- huisregels. We zetten gezamenlijk de veilige sportomgeving op de kaart!