VEILIG SPORTEN

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Gymsport Leiden vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom hebben wij als uitgangspunt dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Dit dragen wij onder andere uit in onze 7 kernwaarden: Fun, Sportiviteit, Ontmoeting, Professionaliteit, Verantwoordelijkheid, Iedereen is welkom, Met hart en ziel.

Huis- en gedragsregels Gymsport Leiden

Op 18 maart 2024 heeft het Bestuur de Huis- en gedragsregels ook formeel vastgesteld. Je kunt de huis- en gedragsregels hier lezen.

Wat vind jij van de huisregels? En van de gedragsregels? Heb je er vragen of opmerkingen over? Vertel het ons! Dat kan via de mail: cynthia@vcpinfo.nl

Commissie Veilig Sportklimaat

Om een veilig sportklimaat te realiseren en te behouden heeft Gymsport Leiden de Commissie Veilig Sportklimaat opgericht. De commissie zet zich onder andere in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: het verenigingsbestuur, coördinatoren, trainers, assistenten en vrijwilligers. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Thema’s waar de Commissie Veilig Sportklimaat zich mee bezig houdt

  • Bekendheid rondom vertrouwenscontactpersonen en de manieren hen te benaderen;
  • Zichtbaarheid van de Commissie Veilig Sportklimaat;
  • Inventarisatie van het sportklimaat onder deelnemers en trainers/coördinatoren/bestuurders;
  • VOG verklaringen voor alle trainers en betrokkenen bij de club;
  • Gedragsregels opstellen en onder de aandacht brengen bij trainers, assistenten en andere begeleiders (het document kunt u hier bekijken);
  • Bevoegdheid en bekwaamheid van trainers, met daaraan verbonden opleidingen en bijscholingen;
  • Het “vier-ogen’principe” implementeren in de dagelijkse praktijk van de trainingen en activiteiten;
  • Veiligheid en kwaliteit van materialen in de lessen.

Vertrouwenscontactpersonen Gymsport Leiden

Het bestuur van Gymsport Leiden hecht er grote waarde aan dat er binnen de vereniging iemand beschikbaar is waar je terecht kunt in situaties die anders zijn dan hierboven omschreven. Daarom is ervoor gekozen om een onafhankelijke VertrouwensContactPersoon (VCP) aan te stellen.

Wanneer kun je bij de VCP terecht?

Je kunt bij de VCP terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld, zoals pesten en gepest worden, het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort, (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach. Of je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team. Maar ook als je je afvraagt of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is of wanneer iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoekt gezamenlijk en in overleg naar de volgende stap. Je blijft altijd zelf de regie houden.

Werkwijze

Wanneer je de VCP belt of mailt of aanspreekt, ga je samen met de VCP bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden. Samen bepaal je of je dit zelf doet of dat de VCP daar hulp van derden bij inschakelt. Jij hebt hierbij de regie.

Vertrouwelijkheid

De VCP is en werkt zelfstandig en onafhankelijk van het bestuur en de train(st)ers. Meldingen worden volgens een vast protocol aan het bestuur gemeld. De melding mag en kan ook anoniem plaatsvinden als jij dit prettiger vindt.

De Vertrouwenscontactpersonen betrokken bij Gymsport Leiden:

Bij Gymsport Leiden kun je zowel bij een mannelijke VCP terecht: Henri Verheggen, als bij een vrouwelijke VCP terecht: Cynthia van Rozendaal. Henri en Cynthia zijn beiden ervaren in het bespreekbaar maken van en het zorgen voor een juiste begeleiding bij ongewenst gedrag.

Contact

Via email:            cynthia@vcpinfo.nl of henri@vcpinfo.nl

Via telefoon:       085-2735264

Ook de KNGU, onze sportbond, heeft een vertrouwenscontactpersoon waar je altijd contact mee kunt opnemen.

Neem meteen contact op (gegevens onderaan op de pagina van KNGU).

10 Crisisprincipes

Klik hier voor het document.