VEILIG SPORTEN

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Kijk voor meer info op 

www.veiligsportklimaat.nl.

Veilig sporten bij Gymsport Leiden

Gymsport Leiden speelt in op het veilig sportklimaat, onder meer door:


– Het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen;

– Een VOG verklaring voor alle trainers en betrokkenen bij de club;

– Gedragsregels voor leiding en andere begeleiders (het document kunt u hier downloaden);

– Voldoende begeleiding op de groepen;

– Gebruik van veilige materialen in de lessen;

– Stimuleren van een positief klimaat in de lessen en bij activiteiten die worden georganiseerd.

Ook de KNGU, onze sportbond, heeft een vertrouwenscontactpersoon waar u altijd contact mee kunt opnemen.