Huis- en gedragsregels Gymsport Leiden

Gymsport Leiden wil dat alle sporters zich prettig en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze 7 kernwaarden zijn: Fun, Sportiviteit, Ontmoeting, Professionaliteit, Verantwoordelijkheid, Iedereen is welkom, Met hart en ziel. Maar hoe ziet dit er in de sportpraktijk uit? Dat is soms best lastig. Wat doe je als sporter wel en wat doe je niet?

We hebben bij Gymsport Leiden daarom afspraken gemaakt over respectvol, gewenst gedrag en ook over ongewenst gedrag. Zo kunnen we met elkaar blijven genieten van het sporten. Deze afspraken zijn uitgewerkt in gedragscodes. Bij Gymsport Leiden gelden de gedragsregels die door de KNGU voor begeleiders zijn opgesteld. Daarnaast gelden ook de gedragscodes vanuit Centrum Veilige Sport Nederland. Deze gedragscodes zijn er voor begeleiders (trainers, assistenten), voor bestuurders en andere vrijwilligers, voor juryleden en voor de sporters zelf en ook hun ouders.

De gedragscodes kun je vinden op de websites van de KNGU https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/sociaal-veilige-club/verenigingsbrede-gedragscode/ en van Centrum Veilige Sport Nederland https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes . In de gedragscodes staat uitgeschreven welk gedrag wel en niet passend is in de gymzaal (hal), de kleedkamers en de sportlocatie zelf. Natuurlijk geldt dit voor alle locaties van Gymsport Leiden zelf, maar zeker ook wanneer je bij andere clubs te gast bent.

Naast de gedragsregels voor begeleiders in de gymsport en de gedragsregels uit de gedragscodes die voor iedereen binnen Gymsport Leiden gelden, zijn er ook een paar extra huis-/gedragsregels opgesteld. Sporten bij Gymsport Leiden betekent dat je sport bij en vanuit Stichting Gymsport Leiden, op de eigen locaties én bij andere clubs. Je bent je bewust van de verantwoordelijkheid deelnemer van Stichting Gymsport Leiden te zijn. Dit betekent in ieder geval:

  • Je respecteert jezelf, de andere sporters en de trainers, juryleden, (andere) ouders en vrijwilligers. Je bent eerlijk, open en vriendelijk voor jezelf en een ander, je biedt aan te helpen wanneer nodig, je geeft het aan als iets niet prettig is, je luistert en je stelt een vraag als er iets niet duidelijk is.
  • Je respecteert de privacy: je maakt of deelt geen geluid-, foto- of ander beeldmateriaal (zoals filmpjes) zonder dat je daar toestemming van degene(n) op beeld/geluid voor hebt gekregen. Die toestemming dwing je zeker ook niet af.
  • Je respecteert de materialen, de locaties en de omgeving van de sportclubs. Je laat materiaal (toestellen, attributen, kleding) heel en ruimt je spullen netjes en gezamenlijk op.
  • Je meldt het wanneer je ongewenst gedrag ervaart of ziet of daarover hoort of daar vragen over hebt. Melden kan bij het Bestuur of bij de Vertrouwenscontactpersoon van Gymsport Leiden https://www.gymsportleiden.nl/veilig-sporten/ of van de KNGU https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/

Ook kun je bij Centrum Veilige Sport Nederland terecht met vragen of meldingen. Zie https://centrumveiligesport.nl/ voormeer informatie en contactgegevens.

Door de Commissie Veilig Sportklimaat geadviseerd en door het Bestuur Gymsport Leiden vastgesteld op 18 maart 2024.