Peuters en kleuters

Basis Gymnastiek voor Peuters & Kleuters

Rennen, springen, rollen, kruipen vallen en weer opstaan… Een peuter ontdekt de wereld om zich heen en is daarbij constant in beweging.

Beweging is voor de ontwikkeling van peuters en kleuters zeer belangrijk. Gymsport Leiden biedt op verschillende plaatsen in Leiden lessen voor kinderen vanaf 2 jaar. Er zijn lessen waarbij samen met ouder (opa of oma) wordt gegymd en lessen waar kinderen zelfstandig aan kunnen deelnemen.

Kinderen kunnen zo op jonge leeftijd op een speelse manier kennis maken met alle basisvormen van bewegen. Onder leiding van bevoegde en deskundige begeleiding kunnen jongens en meisjes wekelijks terecht bij een van onze lessen.

Een paar voorbeelden waar de kinderen mee kennismaken:
• Klimmen & klauteren
• Lopen, rennen
• Hangen, zwaaien
• Huppelen, hinken
• Springen,
• Kruipen, duikelen

Maar ook spelletjes, het samenwerken en het bewegen op muziek komen aan bod. Vooral de variatie, de kleurrijke materialen en de manier van aanbieden zorgen ervoor dat peuters en kleuters met veel plezier enthousiast bewegen. Dit alles in een omgeving die ze al snel vertrouwd is en waarin ze zich veilig kunnen voelen. De kinderen worden door gymnastiek sportief in contact gebracht met andere kinderen en het is goed voor de motoriek.