Buitensporten en contributie mei

Het kabinet heeft dinsdag 6 mei 2020 besloten dat de binnensporten vooralsnog niet opgestart kunnen worden. Dat vinden we ontzettend jammer. We hopen dat er op termijn alsnog versoepeling komt zodat wij ook weer binnen aan de gang kunnen gaan. Tot die tijd zullen we het met alternatieven moeten doen.

Buiten sporten

Zoals aangegeven kunnen we niet gezamenlijk binnen sporten maar wel in de buitenlucht en we kunnen online lessen aanbieden via Zoom. Dat vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen van de trainers en begeleiding. Uiteraard volgt de club de richtlijnen en adviezen van het RIVM, VWS, gemeente, de KNGU en het NOC*NSF in zijn algemeenheid op.

Heel specifiek moeten we aan de gemeente Leiden protocollen overhandigen hoe we de buitenlessen gaan verzorgen. Op de website van Gymsport Leiden kun je de protocollen lezen. De deelnemers en ouders worden geacht deze informatie tot zich te nemen.

Het rooster en de locaties staan op de website van Gymsport Leiden: gymsportleiden.nl/buitenlessen.

Dit rooster kan in de komende tijd nog worden bijgesteld omdat we intensief met de gemeente in overleg zijn over extra mogelijkheden. Via de coördinator en/of trainer van elke discipline zal eventueel nog aanvullende informatie verstuurd worden voor nadere details voor de training. Het principe is dat je je voor zoomlessen moet aanmelden, voor zover dat nog niet is gebeurd, en voor de buitensporten niet.

Online lessen via Zoom 

De lessen die momenteel al via Zoom online worden aangeboden gaan door zoals je dat inmiddels gewend bent (dat kan per discipline verschillen), maar zullen we dus vanaf 11 mei 2020 gaan uitbreiden. Dit aanbod staat ook op de website:  gymsportleiden.nl/buitenlessen.

Verbindende kracht van sport

Inmiddels mogen we sinds 12 maart 2020 niet meer sporten op de wijze zoals we gewend waren, en al weten we allemaal dat gezondheid boven alles gaat, dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons gymsporthart, in ons clubhart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen, zodat we straks, als we weer “normaal” mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waar we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers op dit moment intensief voor inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu, als gewaardeerde deelnemer van onze club, harder nodig dan ooit. Onze dank voor jullie hulp is dan ook groot.

Contributie

Zoals jullie bekend hadden we de contributiehoogte voor de maand april 2020 aangepast tot € 5,-. Dat besluit kon het bestuur nemen met de beschikbare informatie die het toen voorhanden had. Inmiddels zijn er berichten binnen gekomen van de gemeente (zaalhuur) en Sportkader Nederland (contracten trainers) die ons dwingen om de contributie voor de komende maanden toch toe te passen op de reguliere hoogte zoals dat voorheen gebruikelijk was. Ook al zijn er landelijke ontwikkelingen gaande die compensatie bieden, vooralsnog is dat niet zwart op wit vastgelegd. We realiseren ons dat dit besluit teleurstellend bij jullie kan overkomen, maar voor het voortbestaan van Gymsport Leiden is dit noodzakelijk.

Gymsport Leiden staat ook in nauw contact met de Leidse Sportfederatie (LSF) en stichting Topsport Leiden (STL) die gezamenlijk met de gemeente een platform hebben opgezet om een goede dialoog aan te gaan om samen uit deze impasse te komen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van die ontwikkelingen.

Restitutie

Het doel van Gymsport Leiden is om samen door deze moeilijke periode heen te komen. We hebben inmiddels een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid (TOGS, Tegemoetkoming schade COVID-19) en bij de KNGU een verzoek om een solidariteitsbijdrage. Mocht blijken dat we kwijtschelding krijgen van de huurkosten en dat onze aanvragen worden gehonoreerd, dan zullen we gedeeltelijk restitutie op de contributie verlenen. Dat alles zal naar rato verrekend worden in relatie tot het aantal lesuren, de online trainingen en andere mogelijkheden die de trainers hebben kunnen aanbieden. Een en ander kan pas plaatsvinden aan het einde van het boekjaar. Het doel van Gymsport Leiden is om zonder winstoogmerk door deze periode heen te komen en dat we ook financieel gezond blijven.

Persoonlijke situatie

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van je contributie, dan hebben wij een speciaal contactpersoon bij wie je dat vertrouwelijk kunt aangeven. Je kunt daarover een e-mail sturen aan Liesbeth Amerika, administratie@gymsportleiden.nl.

Vragen

Mocht je nog andere vragen hebben, dan kun je die sturen aan clubmanager@gymsportleiden.nl

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor jullie begrip en medewerking. Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur van Gymsport LeidenEerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.