Consequenties stilleggen trainingen

De lessen, trainingen, opleidingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten zijn opgeschort conform de richtlijnen zoals deze door de overheid in verband met het coronavirus zijn opgelegd. Deze periode is verlengd t/m 6 april 2020.

Het zijn bijzondere tijden en we wensen iedereen veel sterkte toe om deze periode in goede gezondheid door te komen. Het bestuur heeft zich beraden over de ontstane situatie en wil daarover het volgende berichten.

Contributie

Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over het innen van de contributie. Gymsport Leiden heeft betalingsverplichtingen en wil deze graag nakomen binnen de mogelijkheden die we hebben. Om die reden zal er geen restitutie plaatsvinden voor de maand maart 2020.

De betalingsverplichtingen op de langere termijn zijn afhankelijk van maatregelen die o.a. door de (lokale) overheid worden aangeboden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kan het bestuur besluiten nemen over de komende maanden. We rekenen op uw begrip.

Omdat de trainingen niet kunnen doorgaan in de reguliere gymzalen hebben we de trainers verzocht om creatieve ideeën te bedenken om zodoende de deelnemers toch een passend bewegingsaanbod te geven. Hierover wordt apart gecommuniceerd door de trainers en coördinatoren.

Ook zal de trainers verzocht worden aandacht te besteden aan de voorbereidingen en plannen voor de periode na de uitval van lessen/trainingen.

Wedstrijden

Informatie met betrekking tot wedstrijden (bv kwalificatieprocedure, wedstrijdgelden, enz.) krijgen we van de KNGU. Zodra hier informatie over binnenkomt zullen we dat met jullie delen.

Alles wordt zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Heb je vragen? Stel ze gerust per mail aan clubmanager@gymsportleiden.nl

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

En om met de woorden van de minister-president te eindigen: “We moeten het met 17 miljoen mensen doen. Samen met 17 miljoen mensen komen we dit te boven. “Let een beetje op elkaar. Ik reken op u”

Het bestuur


Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.