Aangepaste contributie

Omdat de maatregelen, die van overheidswege worden opgelegd, worden gecontinueerd t/m 28 april 2020, hebben we als bestuur een scenario uitgewerkt om de continuïteit van Gymsport Leiden te waarborgen.

Contributie

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat voor de maand maart 2020 geen restitutie verleend kon worden. Gymsport Leiden had en heeft betalingsverplichtingen en wil deze graag nakomen. Nu de opgelegde maatregelen door de overheid zijn verlengd heeft het bestuur in samenspraak met de raad van toezicht besloten om voor de maand april een aangepaste contributie te heffen van € 5,-. Deze wordt op de reguliere wijze door de administratie geïnd.

Deze contributie geldt voor alle deelnemers ongeacht discipline en omvang van het aantal trainingsuren. Het doel daarvan is om de lopende kosten te kunnen blijven betalen. De trainers van Gymsport Leiden zijn op de hoogte gebracht van deze keuze en ook voor hen zijn aparte besluiten genomen.

We realiseren ons op voorhand dat niet alle besluiten voor iedereen heel leuk zijn, maar in deze moeilijke periode moeten we ingrijpende maatregelen nemen om Gymsport Leiden door deze bijzondere tijd heen te loodsen. Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook alle deelnemers, trainers en vrijwilligers bij Gymsport Leiden. Het uitgangspunt is daarom dat we gezamenlijk de lasten moeten delen zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Alternatief bewegingsaanbod

Gymsport Leiden heeft zich inmiddels geabonneerd op het programma Zoom. Dat is een applicatie waarmee op afstand lesgegeven kan worden. We hebben acht licenties. In samenspraak met de coördinatoren per discipline willen we dit middel inzetten om de deelnemers een alternatief bewegingsaanbod te geven.

Een aantal trainers gaat via dit medium lessen verzorgen, zodat deelnemers kunnen inloggen en zodoende betrokken blijven bij de activiteiten van Gymsport Leiden. Hoe de lesuitnodigingen gaan en op welke avonden er lessen komen zal in een apart bericht worden gecommuniceerd vanuit de disciplines. Elke discipline kan op haar eigen wijze invulling geven aan de basisvaardigheden die daarvanuit mogelijk zijn.

In een volgende nieuwsbrief zullen we je nader informeren hoe de situatie zich ontwikkelt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

We willen nogmaals aangeven dat het een bijzondere tijd is. Ook binnen Gymsport Leiden zijn ons de gevolgen van het coronavirus ter ore gekomen. We wensen alle betrokkenen die belast zijn met het coronavirus beterschap en hun naasten veel sterkte toe om deze moeilijke tijd door te komen.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die sturen aan clubmanager@gymsportleiden.nl.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Wij rekenen nogmaals op jullie begrip.

Het bestuur


Eerdere berichtgevingen


Om een toegankelijk overzicht over de maatregelen rondom het coronavirus te geven, zijn de berichten van Gymsport Leiden gebundeld. Alle berichten van Gymsport Leiden over het coronavirus vind je hier.