Situatie turn(top)sport

Actuele situatie turnwereld

Er is de afgelopen weken wereldwijd veel gesproken over ongewenste gedragssituaties binnen de (top)turnwereld. De Netflix documentaire ‘Athlete A’ over seksueel misbruik in de top turnwereld in Amerika heeft ook in Nederland veel losgemaakt over ongewenst, grensoverschrijdend gedrag binnen het Nederlandse topturnen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is een verscheidenheid aan gedragingen waar het gaat over het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.

Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijv. via de mobiele telefoon of internet. De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag o.a.:

Intimidatie zoals onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, bang maken, machtsmisbruik.

Seksuele intimidatie en misbruik (zie definitie)

Discriminatie, het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen zoals op basis van politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, sekse, handicap etc.

Pesten en uitsluiten

Agressie en geweld

Effect op jou

Wij kunnen ons voorstellen dat deze actuele situatie ook op jou, als deelnemer, ouder of trainer van Gymsport leiden, effect heeft. Misschien heb je vragen, ben je ongerust of wil je ergens over praten. Wij sturen je deze brief met meer informatie en contactgegevens voor hulp of ondersteuning.

Waar kan ik mijn verhaal kwijt?

Binnen Gymsport Leiden kun je terecht bij  2 zelfstandige en onafhankelijke VertrouwensContactPersonen (VCP):

Cynthia van Rozendaal en Henri Verheggen (op de foto bovenaan dit bericht). Zij zijn er in eerste instantie voor jou als sporter, ouder of trainer en geven ons als bestuur ook advies over het omgaan met elkaar binnen Gymsport Leiden. Zie ook de informatie op de website over veilig sporten.

Bij Cynthia en Henri kun je terecht als je vragen hebt, maar ook als je iets kwijt wilt over alles wat met een veilige sportomgeving te maken heeft. Henri en Cynthia zijn beiden ervaren in het bespreekbaar maken van en het zorgen voor een juiste begeleiding bij ongewenst gedrag.

Wanneer je Cynthia of Henri belt of mailt dan ga je samen bekijken wat er voor jou nodig is, welke stappen er ondernomen kunnen worden. Jij hebt hierbij de regie.
Cynthia of Henri zijn direct te bereiken:
Via email:        cynthia@vcpinfo.nl of henri@vcpinfo.nl
Telefonisch:     085-2735264 (je wordt dan direct doorverbonden met de mobiele telefoons van Cynthia en Henri).

Gymsport Leiden en veilig sporten

Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving. Plezier beleven in je sport, samen met je trainers, coaches, vrijwilligers, juryleden, bestuursleden, publiek en de gasten die wij op onze club ontvangen. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid is ons streven. We noemen dit het Veilig Pedagogisch Sportklimaat en wij werken hier continu aan. Wij keuren als Bestuur van Gymsport Leiden grensoverschrijdend gedrag nadrukkelijk af. Maar wat is grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie nou precies? Lees de definitie hier. 

We hebben naast het werken met Henri en Cynthia, ook afgesproken dat alle trainers en betrokkenen bij de club een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Daarnaast werken we samen met de trainers aan de zichtbaarheid van duidelijke en veilige gedrags- en omgangsregels. Hierover volgt later meer informatie.

Onderzoek binnen de topsport door KNGU

De gymnastiekbond, KNGU, werkt de laatste jaren met alle clubs, coaches en trainers ook aan een pedagogisch verantwoord en veilig sportklimaat. Er is al veel werk verzet maar er is ook nog een hoop te doen.

Door alle reacties van de afgelopen periode heeft de KNGU besloten tot een onafhankelijk onderzoek over aard en omvang van misbruik en grensoverschrijdend gedrag bij begeleiding van jonge sporters. Hierbij wordt gekeken naar alle wedstrijddisciplines. Het onderzoek richt zich op de topsporters. Daarnaast wil de KNGU ook weten of zij de juiste dingen doet. Dit wordt ook onderzocht.

Het onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Verinorm B (een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Op de site van de KNGU vind je meer informatie over het onderzoek.

Het KNGU onderzoek richt zich allereerst op topsport. Daarnaast roept de KNGU nadrukkelijk alle sporters op die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, zich te melden. Sporters kunnen hun verhaal kwijt, maar ook melding maken. Hier vind je meer informatie en alle contactgegevens (van de KNGU). Ook wanneer je als trainer je verhaal wil doen bij de KNGU, dan kan dit via bovengenoemde contactgegevens.

Doe vooral je verhaal!

Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat Gymsport Leiden een veilig sport klimaat aanbiedt. Maar wij kunnen dit niet in alle trainingen en activiteiten zelf beoordelen/bewaken. Vandaar dat wij van harte dit onderzoek en deze brief aanbevelen en Cynthia en Henri als VCP-ers alle benodigde ruimte geven.

Het is heel belangrijk om je verhaal met anderen te delen, natuurlijk voor jouzelf, maar ook omdat jouw verhaal een bijdrage levert aan het samen met ons verbeteren van het sportklimaat, voor jouzelf en ook voor anderen. Je bent altijd welkom!