Noodkreet: vrijwilligers

Een club zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Toch is het aantal vrijwilligers binnen Gymsport Leiden beperkt.

We zenden nu dan ook een NOODKREET uit.


Een beperkt aantal mensen is op dit moment met het gros van de taken belast en dat houden we niet langer vol.

De club heeft behoefte aan meer ouders en deelnemers die de club willen helpen.

Vele handen maken licht werk

Binnen Gymsport Leiden zijn vele mogelijkheden om te ondersteunen. Denk aan website beheer, afhandeling van binnenkomende vragen via de infomailbox, meeschrijven aan nieuwsbrieven, coördinatie van opleidingen, kleding- en sponsorcommissies, activiteitencommissie, pr, bestuursactiviteiten enz.

Door gebrek aan vrijwilligers blijven activiteiten die we graag uitvoeren nu liggen.


Als vrijwilliger bij Gymsport Leiden ben je onderdeel van een team dat samen op de achtergrond bouwt aan een professionele organisatie. Je krijgt begeleiding en waardering en ruime mogelijkheid om je eigen draai aan je activiteiten te geven.

Ook juryleden zijn van harte welkom, des te meer omdat we niet kunnen deelnemen aan wedstrijden als we onvoldoende juryleden hebben!

Word ook vrijwilliger bij Gymsport Leiden

Ben jij in de gelegenheid om op jouw interessegebied bij te dragen aan Gymsport Leiden of wil je aanvullende informatie over de taken, neem dan contact op met het bestuur, Arthur (06-46402835) of Mirjam (06-29340031).