Raad van Toezicht zoekt nieuwe leden

Gymsport Leiden is een stichting met een Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Periodiek rouleert de samenstelling.

 

Om die reden is Gymsport Leiden op zoek naar nieuwe leden voor de RvT. De leden komen minimaal eenmaal per halfjaar bijeen.


Op woensdag 28 september 2022, aanvang 19:30 uur, wordt in het clubhuis een voorlichtingsavond gehouden om potentiële kandidaten verder te informeren over de taken en activiteiten van de Raad van Toezicht.


Wilt u zich kandidaat stellen, dan zou het bestuur graag met u in gesprek komen.

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar a.haasbroek@gymsportleiden.nl (voorzitter).