Gelijke kansen voor kinderen in armoede

Wist u dat 1 op de 12 kinderen in Nederland opgroeit in armoede?

Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

In Leiden wonen dus ook kinderen die niet kunnen deelnemen aan sport. Simpelweg omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ouders of voogden van kinderen die in Leiden en omstreken wonen, kunnen via Stichting Leergeld een beroep doen op Jeugdfonds Sport & Cultuur indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar gezinsinkomen hebben dat beneden 120% van het wettelijk sociaal minimum ligt. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Komt u mogelijk in aanmerking dan nodigen wij u de informatie te lezen zoals deze op de website van stichting Leergeld staat en een aanvraag te doen.

> Naar het aanvraagformulier.

Mocht u al gebruik maken van de mogelijkheden dan heeft u de weg al gevonden.

Kent u iemand die graag wil sporten en aan de voorwaarden voldoen? Help hem/haar met de mogelijkheden die Stichting Leergeld biedt.

Samenwerking

Stichting Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. Stichting Leergeld gelooft dat samenwerking loont.

Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten zij daarom proactief in op samenwerking en afstemming met andere organisaties.

Gymsport Leiden heeft met Stichting Leergeld afgesproken dat alle aanvragen voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport & Cultuur via Stichting Leergeld verlopen.