Op de agenda

Dit is het eerste schrijven van dit jaar, dus we willen jullie allemaal het beste voor 2023 wensen met mooie sportieve resultaten.
We wensen alle deelnemers aan wedstrijden heel veel succes en plezier. Ook bij alle ander activiteiten staat plezier en samenzijn voorop. Have Fun!

Op de agenda

Het bestuur beraadt zich wekelijks op vele zaken die van belang zijn voor de club.

 

Het op peil houden van het trainers- en assistentenbestand is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van alle lessen.

Door de coronapandemie is er achterstand in opleidingen ontstaan, dus daar moet op gestuurd gaan worden.

 

Verder zijn we in gesprek met de gemeente over accommodaties. Naast de 3Octoberhal zijn we ons ook aan het oriënteren op andere locaties waar we ons kunnen vestigen.

 

Ook de financiën hebben onze aandacht. Gelukkig hebben we met behulp van de overheid de coronaperiode goed kunnen doorstaan, maar in 2023 moeten we zaken aanpassen en bijstellen. Ook de contributie zal daarbij onderwerp van gesprek zijn.