Tarieven per 1 oktober 2018

Soort Les Starttarief
Lesduur
Junior (t/m 15 jaar)
Per maand
Senior (v.a. 16 jaar)
Per maand
Ouder-Kind Gym
45 min n.v.t. € 11,80
Acrogym
Freerunning
Gymfit
Gymnastiek
Dans
Recreatieturnen
Ritmisch Gymnastiek
Springen
 45 min  € 10,25  n.v.t.
 1,0 uur  € 13,60  € 15,70
 1,5 uur
€ 20,45
€ 23,60
 2,0 uur  € 27,20  € 31,40
Selectie Acrogym*
Selectie Dans*
Selectie Turnen*
1,0 uur € 14,95 € 14,95
Selectie Ritmisch Gym*
1,0 uur € 16,80 € 16,80

 

  • De verschuldigde contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd; download hier het formulier. Op verzoek kan per factuur worden betaald (verschuldigde administratiekosten: € 2,50 per factuur).
  • Ouders met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op het jeugdsportfonds (zie website).
  • *Voor selectiegroepen geldt als basis het start tarief van 1 uur, extra uren worden berekend middels een staffeltarief. De staffels zijn hier te vinden.
Bijkomende kosten:
  • Inschrijfgeld: € 15 per persoon.
  • Bondscontributie ongeveer € 21,40/26,20  per persoon per jaar.

Alle deelnemers zijn lid van de landelijke bond KNGU. De tarieven voor 2018 bedragen € 21,40 voor junioren en € 26,20 voor senioren. De bondscontributie wordt tegelijk met de 2e incasso van het jaar geïnd (of 1e incasso indien men later in het kalenderjaar lid wordt).

Jeugdsportfonds:
Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.
Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds.

Wedstrijdgelden:
De kosten voor deelname aan wedstrijden worden bij selectiegroepen doorberekend aan de deelnemers. Zij worden hierover apart geïnformeerd. Recreatiesporters kiezen zelf of zij deelnemen aan wedstrijden en voldoen indien nodig de deelnamekosten.
Kleding:
Gymsport Leiden heeft een eigen kledinglijn voor zowel de recreatie als wedstrijdgroepen. We streven ernaar om alle leden vanaf 6 jaar clubkleding te laten dragen, zodat we ons naar buiten toe als eenheid kunnen presenteren. De kleding kan op eigen kosten worden aangeschaft, tenzij er voor bepaalde kleding een bruikleenreglement is (bijv. wedstrijdtrainingspakken turnen –zie website).

Activiteiten:
Gymsport Leiden organiseert diverse activiteiten voor haar sporters. Per activiteit wordt aangegeven wie aan deze activiteit mee kan doen, of opgave vooraf noodzakelijk is en of een bijdrage van toepassing is. Activiteiten worden via de nieuwsbrief en e-mail verspreid.

Opzeggen:
De deelnemersovereenkomst geldt tot wederopzegging en kan voor recreatiesporters per maand worden stopgezet. De opzegtermijn is 1 kalendermaand. U dient minimaal één maand van te voren op te zeggen. Wanneer u echter vóór de 15e van de maand opzegt, proberen wij uw opzegging met ingang van de volgende maand te verwerken. Als u na de 15e van de maand opzegt, bent u de hele volgende maand nog contributie verschuldigd. Opzeggen kan alleen via de administratie: administratie@gymsportleiden.nl. Restitutie wordt niet verleend.