Enquête sport accommodaties

Enquête sport accommodaties

De gemeente Leiden wil graag weten wat de gebruikers vinden van de sporthallen, sportparken en zwembaden in Leiden. 
Deze informatie gebruikt de gemeente om de dienstverlening te verbeteren.

De enquête is voor huurders (bv. vereniging of school), maar ook voor trainers en sporters (of ouders van jonge sporters).

Materialen, vloeren, hygiëne

Je krijgt eerst de mogelijkheid om aan te geven of je de vragenlijst als sporter of trainer invult. Als je aangeeft welke sport je beoefent en welk(e) sporthal of gymzaal je gebruikt, kan de gemeente je waardering aan de juiste sportaccommodatie koppelen.

Het gaat natuurlijk om de inhoudelijke vragen over onder andere de kwaliteit van de materialen en van de vloer, de opslagmogelijkheden en de hygiëne in de accommodatie.

Vul hier de vragenlijst in:

Klanttevredenheidsonderzoek sportaccommodaties Leiden


Zo krijgt de gemeente een goed beeld wat er speelt onder de sporters.