Missie:
Gymsport Leiden is DE sportaanbieder voor gymmend, turnend, springend, dansend Leiden. De sporter kan deze gymnastische sporten en aanverwante bewegingsvormen op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, passend bij de eigen wens.

Het Motto is: Gymsport Leiden Samen sterk in Gymsport.

Visie
Gymsport Leiden is een ondernemende en lerende organisatie, die midden in de Leidse samenleving staat, waar iedereen welkom is waarin ontwikkeling centraal staat. Gymsport Leiden is een club die graag nieuwe uitdagingen aangaat en is een belangrijke partner/speler voor de sport in Leiden.