Onze kernwaarden

Fun
Plezier, vitaliteit en passie staan voorop in de club. Dat stralen we uit in houding en gedrag. Gymsport Leiden biedt een gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding aan waar onze leden, de vrijwilligers en het kader zichtbaar van genieten.

Sportiviteit
Binnen de club is er een goede samenwerking op basis van respect en vertrouwen. Iedereen voelt zich prettig en veilig. Gymsport Leiden staat voor fair play en heeft daar blijvend aandacht voor.

Ontmoeting
Het is onze opdracht om de culturen van zes gefuseerde verenigingen op een positieve manier te integreren tot één familiecultuur. Door alle verschillende disciplines is er een grote diversiteit aan sporters, die onder één “dak” contact met elkaar hebben. Naast lessen biedt Gymsport Leiden ook leuke, educatieve en nevenactiviteiten aan waardoor ontmoeting extra wordt gestimuleerd.

Professionaliteit
Bestuur, management en het kader houden de kwaliteit van Gymsport Leiden onafgebroken op peil. Met (bij)scholing bevorderen wij professionaliteit, positiviteit, deskundigheid en vernieuwing. Het (technisch) kader is enthousiast, positief ingesteld en zowel bestuurlijk, technisch als pedagogisch sterk onderlegd. Gymsport Leiden staat open voor initiatieven buiten het huidige aanbod van sportbeoefening.

Er is een gedegen in- en externe communicatie.

Verantwoordelijkheid
Gymsport Leiden is een belangrijke speler voor de totale sport en sportbeleving in Leiden. Gymsport Leiden is de “place to be” voor turnen en aanverwante sporten. Onze club is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij bouwen relaties op, breiden deze uit en onderhouden contact met mensen en organisaties binnen de sport, onderwijs, zorg & welzijn, het bedrijfsleven en publieke partijen op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Wij zijn een betrouwbare partner door te zeggen wat wij doen èn te doen wat wij zeggen.